Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2014.gada 1.aprīlī (prot. Nr.19 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta septīto, astoto un devīto daļu un 13.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 99., 187. nr.; 2010, 156. nr.; 2011, 41., 117., 179. nr.; 2012, 26., 93., 106. nr.; 2013, 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Padomes 2005. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk - Regula Nr. 1698/2005) un Padomes 2013. gada 17. decembris Regulā (EK) Nr. 1310/2013, ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā, noteikto atbalsta maksājumu pamatojumu sagatavošanai nepieciešamo datu apkopošanas kārtību."

2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 30. aprīlim publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem iepriekšējā finanšu gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 111. panta nosacījumiem. Informācija ir pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē divus gadus pēc publicēšanas."

3. Svītrot 17.2 punktu.

4. Izteikt 17.3 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3 4. sagatavo šo noteikumu 17.4 punktā minēto rezultātu kopsavilkumu, nosūta to līdz kārtējā gada 10. novembrim Lauku atbalsta dienestam un līdz 30. novembrim - atbalsta pretendentam, kā arī uzglabā šos datus."

5. Svītrot 4. pielikuma nosaukumā skaitli "1".

6. Svītrot 4. pielikuma 1. piezīmi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

16.04.2014