Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.186

Rīgā 2014.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro, 2.1, ceturto un piekto daļu, 20.panta astoto daļu,
20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23.panta pirmo,
1.2 un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta
otro daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto un piekto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2 un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta devīto daļu";

1.2. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. iesniedz darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (turpmāk - darba devēja ziņojums), ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī, kā arī ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ziņojumā ietilpst arī ziņas par darba ņēmējiem);";

1.3. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas sagatavoto ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (3.1 pielikums). Minētajā ziņojumā norāda visus pārskata mēnesī nodarbinātos laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus (darba ņēmējus), viņu (darba ņēmēju) ienākumus, aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tā dalījumu obligātajās iemaksās un iedzīvotāju ienākuma nodoklī un nodarbinātības periodus:

21.1 1. par personām, kuras nav sociāli apdrošināmas, aizpilda 2., 3., 4., 5., 8. un 9. aili;

21.1 2. par personām, kuras ir sociāli apdrošināmas, aizpilda 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. aili. Ja pārskata mēnesī personai ir vairāki nodarbinātības periodi, ailes aizpilda par katru nodarbinātības periodu atsevišķi.";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra
noteikumiem Nr.827

Nodokļu maksātāja kods          

 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

   

. gada

   
     

(mēnesis)

 
         

Nr. p. k.

Personas

Darba ienākumi

Aprēķinātais sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

Aprēķinātā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījums

Nodarbinātības periods
(ziņas par darba ņēmējiem pārskata mēnesī)

kods

vārds, uzvārds

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

no

līdz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

Kopā

         

"

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

01.06.2014