Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 1997, 5.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2008, 8., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 157.nr.; 2010, 148.nr.; 2012, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja publiska persona nodod mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai un mantas bilances vērtība saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem nav lielāka par 1500 euro vai termiņš mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā nav ilgāks par vienu mēnesi, lēmumu par šādas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem tā publiskas personas iestāde, kuras valdījumā atrodas attiecīgā manta."

2. Aizstāt 11.panta otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "1000 latus" ar skaitli un vārdu "1500 euro".

3. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "1000 latus" ar skaitli un vārdu "1500 euro".

4. Papildināt 15.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība vai tās augstāka iestāde vai amatpersona piecu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Valsts kontroles lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, informē Valsts kontroli par šā panta pirmajā daļā minēto personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 13.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 28.martā

11.04.2014