Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.131

Rīgā 2014.gada 26.martā (prot. Nr.18 5.§)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 534 0463) - būvi (būves kadastra apzīmējums 1700 034 0461 003) - Rudbāržu ielā 10A, Liepājā, kopā ar būvei piesaistāmajām 384/6998 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 034 0461) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 034 0461) 1733 m2 platībā - Rudbāržu ielā 10, Liepājā;

1.2. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 043 0097) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 043 0097) 1859 m2 platībā - Lāčplēša ielā 143, Rīgā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

26.03.2014