Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.146

Rīgā 2014.gada 18.martā (prot. Nr.17 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
14.panta 11.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 99., 158. nr.; 2013, 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 65. punktu aiz vārdiem "atbilstoši normatīvajiem aktiem par civilās aizsardzības plāna izstrādāšanu un apstiprināšanu" ar vārdiem "ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem".

2. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ievietojot savā tīmekļa vietnē paziņojumu, informē fiziskās un juridiskās personas, kuras šo noteikumu 65. punktā un 65.1 punktā minētie plāni ietekmē vai var ietekmēt vai kuras ir ieinteresētas lēmumu pieņemšanā (turpmāk - ieinteresētā sabiedrība), par izstrādāto civilās aizsardzības plāna projektu, ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna projektu vai grozījumiem ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā. Paziņojumā norāda šo noteikumu 68. punktā minēto informāciju, kā arī to, ka ieinteresētajai sabiedrībai ir tiesības 30 dienu laikā no informācijas publicēšanas dienas iesniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atsauksmes vai jautājumus."

3. Papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izvērtē atsauksmes vai jautājumus un, cik iespējams, ņem vērā, saskaņojot objekta civilās aizsardzības plānu vai apstiprinot ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu."

4. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Apsaimniekotājs šo noteikumu 68. punktā minēto informāciju bez maksas elektroniski iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī ievieto to savā tīmekļa vietnē. Reizi trijos gados apsaimniekotājs informāciju pārskata, izdara tajā nepieciešamos grozījumus un aktualizēto informāciju elektroniski iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ievietošanai tīmekļa vietnē, kā arī ievieto to savā tīmekļa vietnē."

5. Papildināt 5. pielikumu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Atļaujas neatņemami pielikumi ir:

5.1. atkritumu apsaimniekošanas plāns;

5.2. informācija par finansiālajām garantijām;

5.3. ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", ja ieguves atkritumu apsaimniekošanas objektam ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja,
tieslietu ministre Baiba Broka

26.03.2014