Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.141

Rīgā 2014.gada 18.martā (prot. Nr.17 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 50. nr.; 2007, 96. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6. punkta otro teikumu.

2. Papildināt noteikumus ar 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Biroja priekšnieka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos kompetencē ir:

6.2 1. biroja pakļauto nodaļu darba koordinēšana un vadība;

6.2 2. izmeklēšanas un operatīvās darbības administratīva organizēšana;

6.2 3. korupcijas apkarošanas darba plānošana un darba plāna izpildes organizēšana;

6.2 4. sadarbības organizēšana ar valsts drošības iestādēm, kā arī citām izmeklēšanas iestādēm un operatīvās darbības subjektiem Latvijā un ārvalstīs;

6.2 5. pēc biroja priekšnieka pilnvarojuma - biroja pārstāvēšana korupcijas apkarošanas jautājumos Saeimā, Ministru kabinetā, citās valsts pārvaldes iestādēs vai ārvalstu un starptautiskajās institūcijās;

6.2 6. biroja priekšnieka informēšana par biroja lietvedībā esošu krimināllietu un operatīvās uzskaites lietu virzību.

6.3 Biroja priekšnieka vietnieka korupcijas novēršanas jautājumos kompetencē ir:

6.3 1. biroja pakļauto nodaļu darba koordinēšana un vadība;

6.3 2. normatīvās bāzes un attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošana korupcijas novēršanas jomā;

6.3 3. kontroles organizēšana valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanā, politisko organizāciju un to apvienību finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu ievērošanā, valsts amatpersonu rīcībā ar valsts un pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu;

6.3 4. korupcijas novēršanas un apkarošanas metodikas attīstīšana valsts pārvaldes iestādēs;

6.3 5. biroja sabiedrisko attiecību koordinēšana un sabiedrības izglītošanas stratēģijas izstrāde;

6.3 6. Latvijas un citu valstu pieredzes apkopošana korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā un tās analīze;

6.3 7. biroja darbinieku darbības koordinēšana administratīvo pārkāpumu un administratīvo lietu izskatīšanā;

6.3 8. biroja darbinieku darbības koordinēšana saistībā ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu un likumā noteikto biroja kontroles funkciju izpildi;

6.3 9. pēc biroja priekšnieka pilnvarojuma - biroja pārstāvēšana korupcijas novēršanas jautājumos Saeimā, Ministru kabinetā, citās valsts pārvaldes iestādēs vai ārvalstu un starptautiskajās institūcijās."

3. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Biroja darbības tiesiskumu nodrošina biroja priekšnieks. Biroja priekšnieks nosaka biroja operatīvās darbības galvenos virzienus, tās veidu, saturu, apjomu, intensitāti, likumā noteiktajos gadījumos kontrolē kriminālprocesa virzību un operatīvo darbību īstenošanu, kā arī ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Biroja priekšniekam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā atcelt biroja amatpersonu pieņemtos lēmumus un iekšējos normatīvos aktus, kā arī dot norādījumus par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas un operatīvās darbības veikšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministre,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītāja Baiba Broka

26.03.2014