Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.103

Rīgā 2014.gada 18.martā (prot. Nr.26, 15.§)

Grozījums Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.panta 1.4 un 1.5 daļu un Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas
pašvaldības nolikums
" 136.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.201; 2014, Nr.34) grozījumu un papildināt 8.punktu ar teikumu šādā redakcijā: "Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 18.marta saistošajiem noteikumiem Nr.103 "Grozījums Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 8.punkts tiek papildināts ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas izdoto administratīvo aktu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasifikāciju, apstrīdēšanas kārtības regulējumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Rīgas domes 2014.gada 11.februāra lēmumu Nr.749 "Par Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisiju" un Rīgas domes 2014.gada 11.februāra nolikumu Nr.58 "Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas nolikums", ir izveidota Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija ar administratīvo aktu izdošanas tiesībām.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 136.punktu Rīgas domes izdotajā ārējā normatīvajā aktā ir nepieciešams noteikt Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtības regulējumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

22.03.2014