Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Rīgā 2014.gada 18.martā (prot. Nr.17 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta
ceturto daļu un trīspadsmito daļu, 13.panta trešo daļu un
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 166. nr.; 2011, 109. nr.; 2013, 159. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. liellopu, kuru vecums kaušanas brīdī ir astoņi mēneši vai vairāk, un cūku liemeņu apstrādes kvalitātes, klasifikācijas un marķēšanas prasības pārtikas uzņēmumā (turpmāk - kautuve);".

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitātes, klasifikācijas, marķēšanas, svēršanas precizitātes, identifikācijas un cenu ziņošanas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk - Regula (ES) Nr. 1308/2013), Komisijas 2008. gada 10. decembra Regulas (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (turpmāk - Regula (EK) Nr. 1249/2008), un šo noteikumu prasībām atbildīgs ir kautuves īpašnieks."

3. Izteikt 8.1. un 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. liellopu liemeņus - saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II un III punktu un Regulas (EK) Nr. 1249/2008 6. pantu un I pielikumu;

8.2. cūku liemeņus - saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktu un Regulas (EK) Nr. 1249/2008 21.pantu, lietojot šo noteikumu pielikumā minētās klasificēšanas metodes."

4. Aizstāt 9. punkta ievaddaļā tekstu "(EK) Nr. 1234/2007 V" ar tekstu "(ES) Nr. 1308/2013 IV".

5. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk - zinātniskais institūts "BIOR") izstrādā cūku liemeņu klasificēšanas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 23. panta 4. punktu nosūta to Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Eiropas Komisijas apstiprinātās metodes (pielikums) piemēro cūku liemeņu klasificēšanai atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšpunktam.";

6. Izteikt 17.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4.1. nobarojuma atbilstības klasi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktam;".

7. Izteikt 21. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 20. punktā minēto informāciju Lauksaimniecības datu centrs elektroniski iesniedz Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā (turpmāk - institūts)."

8. Aizstāt 35., 36., 36.1, 37. un 37.1 punktā vārdus "zinātniskais institūts "Sigra"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zinātniskais institūts "BIOR"" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

21.03.2014