Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr.; 2008, 12., 16.nr.; 2009, 2., 3., 9., 10., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 47., 205.nr.; 2011, 148.nr.; 2012, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta piektās daļas otro teikumu.

2. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pār kuru nav nodibināta aizgādnība."

3. Aizstāt 7.panta trešās daļas 3.punktā vārdus "un potēšanas pasi" ar vārdiem "un uzrādīt potēšanas pasi".

4. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 10.punktu.

5. Izteikt 13.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā laikā amatpersonai nesaglabā atlīdzību, izņemot apmaksātu veselības aprūpi, kas noteikta amatpersonām."

6. Papildināt 14.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Amatpersonu, kura neattaisnojošu iemeslu dēļ nav veikusi šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minēto veselības stāvokļa pārbaudi, ar Iestādes vadītāja rakstveida rīkojumu (pavēli) var atstādināt no amata pienākumu izpildes uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Par atstādināšanas laiku tai neizmaksā darba samaksu. Rīkojuma (pavēles) par amatpersonas atstādināšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. Ja amatpersona atstādināšanas laikā bez attaisnojoša iemesla nav veikusi šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minēto veselības stāvokļa pārbaudi, Iestādes vadītājs lemj par šīs amatpersonas atvaļināšanu no dienesta."

7. Papildināt 16.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Amatpersonai saskaņā ar Iestādes nosūtījumu un Iestādes noteiktajā termiņā ir pienākums veikt veselības stāvokļa pārbaudi."

8. Izteikt 24.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtīgu balvu;".

9. 47.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) sakarā ar ievēlēšanu amatā citā valsts vai pašvaldības iestādē vai starptautiskā organizācijā, izņemot šā likuma 13.pantā minēto gadījumu;";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ja tā šā likuma 14.panta 5.1 daļā minētajā atstādināšanas laikā bez attaisnojoša iemesla nav veikusi šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minēto veselības stāvokļa pārbaudi."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 20.martā

03.04.2014