Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 137.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"137.1 pants. Taksometru pārvadājumu noteikumu pārkāpšana";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Par pasažieru pārvadāšanai noteikto pienākumu nepildīšanu vai aizliegumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu taksometra vadītājam no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par taksometra nenodrošināšanu ar noteiktām prasībām atbilstošu aprīkojumu -

uzliek naudas sodu pārvadātājam - juridiskajai personai no septiņdesmit līdz septiņsimt euro."

2. Izslēgt 149.4 panta astotajā daļā vārdu "(pierobežā)".

3. Izslēgt 149.15 panta septītajā daļā vārdus "(uz valsts robežas vai pierobežā)".

4. 166.6 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "norādīto informāciju vai dokumentus" ar vārdiem "norādītos dokumentus".

5. Izteikt 173.2 pantu šādā redakcijā:

"173.2 pants. Pornogrāfisku priekšnesumu demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšana

Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas."

6. Izslēgt 174.3 panta pirmās un otrās daļas sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

7. 175.8 pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm";

izslēgt otrās daļas sankcijā vārdus "vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm".

8. Izslēgt 176.1 pantu.

9. Papildināt piecpadsmito nodaļu ar 204.19un 204.20 pantu šādā redakcijā:

"204.19 pants. Statistikas nodrošināšanai nepieciešamo datu iesniegšanas kārtības pārkāpšana

Par statistikas nodrošināšanai nepieciešamo datu neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz septiņsimt euro.

204.20 pants. Statistiskās konfidencialitātes prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās statistiskās konfidencialitātes prasību neievērošanu attiecībā uz pētniecībai saņemtajiem datiem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz septiņsimt euro."

10. Izslēgt 213.pantā skaitļus "175.8" un "176.1".

11. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa "174.4" ar skaitli "175.8".

12. Izteikt 215.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Centrālā statistikas pārvalde izskata šā kodeksa 204.19 un 204.20 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

13. Papildināt 238.1 panta astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pie administratīvās atbildības sauc valdes locekli, kuram Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvietas adreses, dzīvesvieta šā kodeksa izpratnē ir komercsabiedrības juridiskā adrese."

14. Aizstāt 262.pantā vārdus "un rīcībspējīgu personu" ar vārdiem "personu, kurai nav nodibināta aizgādnība".

15. Aizstāt 262.1 panta otrajā daļā vārdus "un rīcībspējīga fiziskā persona" ar vārdiem "persona, kurai nav nodibināta aizgādnība".

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 20.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.martā

26.03.2014