Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jēkabpilī 2014.gada 6.februārī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta 1.1daļu, 5.panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā" šādu grozījumu:

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Lēmumu par atteikumu piešķirt atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem gadījumos, kad iesniedzēja prasījums neatbilst šo saistošo noteikumu noteikumiem, pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 

 

Saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2014.gadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams precizēt institūciju, kas pieņem lēmumu, ja iesniedzēja prasījums neatbilst saistošo noteikumu prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, kas pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma atlaidi gadījumā, ja prasītāja prasījums neatbilst saistošajiem noteikumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek ietekmēts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netiek ietekmēts.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Lēmumu par atteikumu piešķirt atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem gadījumos, kad iesniedzēja prasījums neatbilst šo saistošo noteikumu noteikumiem, pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

12.03.2014