Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.115

Rīgā 2014.gada 25.februārī (prot. Nr.12 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3. aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 132. nr.; 2010, 100., 149. nr.; 2011, 109. nr.; 2013, 113. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4., 4.1, 5., 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:

"4. Aktivitāti līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 691 486 euro. Privātais finansējums ir ne mazāk kā 2 845 744 euro.

4.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4. punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 5 691 488 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5.2 punktu.

5. Aktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 2 845 743 euro un ne mazāk kā 355 718 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.1 Aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 355 718 euro un ne mazāk kā 142 288 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.2 Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros virssaistību finansējumu piešķir projekta iesniedzējam - biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām. Trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 5 691 488 euro. Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais virssaistību finansējums ir ne vairāk kā 5 691 488 euro un ne mazāk kā 1 422 872 euro. Virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.3 Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un atlikušo virssaistību finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 846 342 euro. Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 142 288 euro un ne mazāk kā 35 572 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

2. Papildināt noteikumus ar 5.4 un 5.5 punktu šādā redakcijā:

"5.4 Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir projekta iesniedzējam - biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām. Piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 457 187 euro. Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

5.5 Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Sestās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 304 792 euro. Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

3. Izteikt 16.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.2. aktivitātes trešās, ceturtās, piektās un sestās atlases kārtas ietvaros ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas ir obligātas un veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu."

4. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";".

5. Papildināt noteikumus ar 19.2 punktu šādā redakcijā:

"19.2 Projektu iesniegumu konkursa piekto un sesto atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā 2014. gada 31. martā."

6. Izteikt 21.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.4. kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu, kurā norādīta šo noteikumu 4.1 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms), vai kredītiestādes izziņa par konta atlikumu, kurā norādīta šo noteikumu 4.2 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms) par projekta iesniedzēju (turpmāk - izziņas). Izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta privātā līdzfinansējuma apmēru. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām;".

7. Izteikt 21.2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.19. ja projekta publiskais finansējums pārsniedz piecus miljonus euro, izmaksu efektivitātes novērtējumu atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par izmaksu efektivitātes novērtējuma izstrādi."

8. Izteikt 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Uz aktivitātes trešo, ceturto, piekto un sesto atlases kārtu neattiecina šo noteikumu 21.2.6., 21.2.7., 21.2.8., 21.2.9. un 21.2.10. apakšpunktu."

9. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros projektu iesniegumos minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno četru gadu laikā, trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros - 22 mēnešu laikā, piektās un sestās atlases kārtas ietvaros - 10 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. jūnijam."

10. Aizstāt 1. pielikuma 7.1. punktā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

11. Aizstāt 1. pielikuma 7.2. punktā vārdu "latu" ar vārdu "euro".

12. Aizstāt 1. pielikuma 7.3. punktā vārdu "(latos)" ar vārdu "(euro)".

13. Aizstāt 1. pielikuma 7.5. punktā:

13.1. vārdu "latos" ar vārdu "euro";

13.2. apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

14. Aizstāt 5. pielikuma 7. punktā vārdu "(latos)" ar vārdu "(euro)".

15. Aizstāt 5. pielikuma 39. punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde

04.03.2014