Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/3

Rīgā 2014.gada 19.februārī (prot. Nr.6, 2.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
47.panta pirmo un trešo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 16.jūnija lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 97.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Regulators, piešķirot numerācijas lietošanas tiesības, var noteikt specifiskus numerācijas lietošanas tiesību lietošanas nosacījumus.";

1.2. aizstāt 17.punktā vārdu "piešķir" ar vārdu "piešķirt";

1.3. izteikt 17.3. un 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

17.4. individuālam komersantam, ārvalsts komersanta filiālei vai komercsabiedrībai, ja šis individuālais komersants, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs, padomes vai valdes loceklis vai prokūrists ir bijis tāda elektronisko sakaru komersanta - kapitālsabiedrības - padomes vai valdes loceklis vai prokūrists, personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai individuālais komersants, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;";

1.4. papildināt 17.punktu ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. komersants iepriekš piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz tāda paša veida numuriem, kā tas pieprasa pieprasījumā par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, Latvijas Republikas teritorijā izmanto mazāk par:

17.5.1. 100%, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem numuriem;

17.5.2. 30%, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk numuriem.";

1.5. svītrot 17.1 punktu;

1.6. izteikt 26.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1. pa 1 000 (viens tūkstotis) publisko mobilo telefonu tīklu numuriem;"

1.7. izteikt 29.4. un 29.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.4. komersanta darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu;

29.5. komersants sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas brīža nav uzsācis izmantot tam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz identifikācijas kodu, ja vien Regulators nav noteicis citu numerācijas lietošanas tiesību uzsākšanas termiņu;";

1.8. papildināt 29.punktu ar 29.10. un 29.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.10. numerācijas lietošanas tiesības uz numuriem izmanto trešā persona bez komersanta, kuram konkrētās numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirtas, piekrišanas;

29.11. komersants sešu mēnešu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas vai Regulatora noteiktajā termiņā nav uzsācis numerācijas lietošanas tiesību uz ģeogrāfisko vai neģeogrāfisko numuru izmantošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz šādā apjomā:

29.11.1. 100%, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz vienu vai diviem numuriem;

29.11.2. 30%, ja komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz trīs vai vairāk numuriem.";

1.9. aizstāt visā tekstā vārdus "laikraksts "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"" (attiecīgā locījumā);

1.10. izteikt 1.pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:

"Apliecinu, ka individuālam komersantam, ārvalsts komersanta filiālei vai komercsabiedrībai, ja šis individuālais komersants, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, biedrs, padomes vai valdes loceklis vai prokūrists nav bijis tāda elektronisko sakaru komersanta - kapitālsabiedrības - padomes vai valdes loceklis vai prokūrists, personālsabiedrības pārstāvēttiesīgais biedrs, ārvalsts komersanta filiāles pārstāvis vai individuālais komersants, kura darbībā Regulators konstatējis krāpniecību, kas veikta izmantojot numerāciju, vai nepareizu numerācijas izmantošanu.";

1.11. aizstāt 1.pielikumā, 2.pielikumā un 3.pielikumā vārdus "persona, kas" ar vārdiem "persona, kura".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

25.02.2014