Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2014.gada 18.februārī (prot. Nr.10 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.463 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
31.panta trešo daļu un 57.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 463 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 87. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. kvalitātes uzraudzības vadītājs - fiziska persona, kuru aviācijas organizācija saskaņā ar Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu iecēlusi par aviācijas drošības kvalitātes iekšējās kontroles atbildīgo darbinieku."

2. Papildināt 4. punktu aiz vārdiem "neatkarīgo vērtētāju" ar vārdiem "kvalitātes uzraudzības vadītāju".

3. Papildināt IV nodaļas nosaukumu aiz vārdiem "Aviodrošības vadītāju" ar vārdiem "kvalitātes uzraudzības vadītāju".

4. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Par aviodrošības vadītāju vai kvalitātes uzraudzības vadītāju var būt persona, kura ir:

24.1. sasniegusi 25 gadu vecumu;

24.2. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts pilsonis;

24.3. apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu aviodrošības vadītāju mācību programmu vai iekšējās kvalitātes uzraudzības vadītāju mācību programmu;

24.4. nokārtojusi Civilās aviācijas aģentūras eksāmenu par aviācijas organizācijas darbībā piemērojamo tiesību aktu prasībām, aviodrošības pasākumu izpildes kārtību vai attiecīgi iekšējo kvalitātes uzraudzības kārtību (vismaz 85 procenti pareizu atbilžu)."

5. Aizstāt 25. punktā skaitli "24.4." ar skaitli "24.3.".

6. Papildināt noteikumus ar 25.1 un 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Papildus šo noteikumu 24. punkta prasībām:

25.1 1. par lidostas aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 1.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par lidostas aviodrošības darbinieku, uzraugošo darbinieku, kvalitātes uzraudzības vadītāju, gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības vadītāju vai instruktoru vai ne mazāk kā piecus gadus strādājusi par valsts drošības iestāžu darbinieku;

25.1 1.2. pārzina lidostas aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības;

25.1 2. par gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 2.1. vismaz trīs gadus strādājusi par lidostas aviodrošības vadītāju, uzraugošo darbinieku, kvalitātes uzraudzības vadītāju, instruktoru vai ekspluatanta atbildīgo amatpersonu kādā no Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulas (EK) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģa ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 III pielikuma ORO.AOC.135. punkta "a" apakšpunktā minētajām jomām vai ne mazāk kā piecus gadus strādājusi par valsts drošības iestāžu darbinieku;

25.1 2.2. pārzina gaisa kuģu ekspluatanta aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā aviodrošību regulējošo nacionālo normatīvo aktu prasības valstīs, no kurām gaisa kuģu ekspluatants veic gaisa pārvadājumus;

25.1 3. par civilās aviācijas lidlauka aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 3.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par civilās aviācijas lidlauka atbildīgo darbinieku vai atbilst šo noteikumu 25.1 1.1. vai 25.1 2.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.1 3.2. pārzina civilās aviācijas lidlauka aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības;

25.1 4. par pilnvarotā pārstāvja statusā apstiprināta kravu aģenta aviodrošības vadītāju var būt persona, kura:

25.1 4.1. vismaz trīs gadus ir strādājusi par kravu aģenta atbildīgo darbinieku vai atbilst šo noteikumu 25.1 1.1. vai 25.1 2.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

25.1 4.2. pārzina kravu aģenta aviodrošības programmā noteikto pasākumu izpildes kārtību un aviodrošību regulējošo starptautisko tiesību aktu un nacionālo normatīvo aktu prasības.

25.2 Papildus šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām par kvalitātes uzraudzības vadītāju var būt persona, kura:

25.2 1.1. atbilst šo noteikumu 25.1 1.1., 25.1 2.1., 25.1 3.1. vai 25.14.1. apakšpunktā minētajām prasībām, ņemot vērā, kurā aviācijas organizācijā persona pretendē uz kvalitātes uzraudzības vadītāja amatu;

25.2 1.2. ir apguvusi Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās iestādes apstiprinātu aviācijas drošības kvalitātes kontroles profesionālās pilnveides izglītības programmu vai pabeigusi atzītus starptautiskus aviācijas drošības kvalitātes kontroles kursus;

25.2 1.3. pārzina attiecīgajai aviācijas organizācijai piemērojamos drošības pasākumus, iekšējās kontroles principus un procedūras, kā arī izmantojamo drošības kontroles iekārtu un sistēmu veiktspējas standartus, ja šādas iekārtas un sistēmas tiek izmantotas."

7. Papildināt 29. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "neatkarīgā vērtētāja" ar vārdiem "kvalitātes uzraudzības vadītāja".

8. Aizstāt 29.3. apakšpunktā skaitli "24.3." ar skaitļiem "25.1 1.1., 25.1 2.1., 25.1 3.1., 25.1 4.1., 25.2 1.1., 25.2 1.2.".

9. Papildināt 31., 32. un 33. punktu aiz vārdiem "neatkarīgā vērtētāja" ar vārdiem "kvalitātes uzraudzības vadītāja".

10. Papildināt 35. punktu aiz vārdiem "Aviodrošības vadītāja" ar vārdiem "un kvalitātes uzraudzības vadītāja".

11. Papildināt 36., 37., 38. un 39. punktu aiz vārdiem "neatkarīgais vērtētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kvalitātes uzraudzības vadītājs" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

21.02.2014