Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.; 2006, 2., 20.nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 10., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162.nr.; 2011, 76.nr.; 2012, 104.nr.; 2013, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. 24.panta pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kā arī sava laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) informāciju par to, ka tā ir individuālais komersants, par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs tā ir, kā arī par tai piederošajām kapitāla daļām un akcijām;";

papildināt daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) informāciju par tai piederošiem šādiem finanšu instrumentiem:

a) parāda vērtspapīriem (piemēram, obligācijām),

b) vērtspapīriem, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,

c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos,

d) naudas tirgus instrumentiem;";

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) informāciju par to, ka tā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma guvējs:

a) no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas,

b) no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem šā panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) informāciju par to, vai tai ir uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu);";

papildināt daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) citu informāciju, kuru tā vēlas norādīt deklarācijā:

a) informāciju par tai piederošu, šīs daļas 4., 5., 6., 7. vai 12.punktā neminētu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība, pēc tās ieskatiem, pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas,

b) informāciju, kuras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai norādīt citus apstākļus, kuri var izraisīt tās mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas tās amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā."

2. Izteikt 26.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Publiski nepieejamā deklarācijas daļa ir deklarācijā norādītais valsts amatpersonas personas kods un dzīvesvieta, informācija par amatpersonas nepilngadīgajiem radiniekiem (arī adoptētajiem), informācija par deklarācijā norādītajiem saistību un darījumu partneriem, kā arī šā likuma 24.panta pirmās daļas 13.punkta "a" apakšpunktā norādītā informācija."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 14.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktais ziedojumu un lēmumu pieņemšanas ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts lēmumu pieņem attiecībā uz ziedotāju, kas ziedojumu atvēlējis Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam nolūkā atbalstīt sagatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā vai nodrošināt tās norisi.

20. Grozījumi šā likuma 24.panta pirmajā daļā un 26.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 13.februārī

27.02.2014