Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

Izdarīt likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 158.nr.; 2014, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.panta astotās daļas 1.punktu pēc vārda "identitāte" ar vārdiem "un reputācija".

2. 9.pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar reģistrācijas pieteikumu iesniedzams lēmums par attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu.";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc masu informācijas līdzekļa reģistrēšanas un masu informācijas līdzekļa rakstveida pieprasījuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs tam par maksu izsniedz reģistrācijas apliecību.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Masu informācijas līdzekļa dibinātāja (izdevēja) tiesības uzsākt darbību saglabājas vienu gadu no reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās dienas."

3. 9.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) reģistrācijas apliecību, ja tā izsniegta."

4. Izteikt 11.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja masu informācijas līdzeklis viena gada laikā pēc tā reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās dienas nav nācis klajā,".

5. 18.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izdevējs (iestāde, organizācija, organizācijas reģistrācijas numurs, personas vārds, uzvārds),";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) reģistrācijas numurs reģistrā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 13.februārī

14.02.2014