Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē

1.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka kārtību, kādā tiek iecelti Latvijas pārstāvji Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē (turpmāk — Valde) un Direktoru padomē, kā arī šo pārstāvju pilnvaru apjomu.

2.pants. Latvijas pārstāvji Valdē un Direktoru padomē

(1) Ministru kabinets saskaņā ar Līguma par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu (turpmāk — Līgums) 5.panta 1.punktu ieceļ finanšu ministru par Latvijas pārstāvi Valdē.

(2) Ministru kabinets saskaņā ar Līguma 5.panta 1.punktu pēc finanšu ministra priekšlikuma ieceļ Latvijas pārstāvja vietnieku Valdē.

(3) Finanšu ministrs saskaņā ar Līguma 6.panta 1.punktu ieceļ Latvijas pārstāvi un viņa vietnieku Direktoru padomē.

3.pants. Saeimas līdzdalība lēmumu pieņemšanā

(1) Latvijas pārstāvis Valdē un Direktoru padomē iepriekš saņem Saeimas piekrišanu balsojumam Valdē un Direktoru padomē, ja tiek lemts par:

1) izmaiņām Eiropas Stabilitātes mehānisma reģistrētajā kapitālā saskaņā ar Līguma 10.panta 1.punktu;

2) izmaiņām maksimālajā aizdošanas apjomā saskaņā ar Līguma 10.panta 1.punktu;

3) izmaiņām finansiālās palīdzības instrumentos saskaņā ar Līguma 19.pantu.

(2) Ministru kabinets iesniedz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai informāciju par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem balsojumiem ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms plānotās attiecīgās Valdes vai Direktoru padomes sēdes.

(3) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu virza izskatīšanai Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

4.pants. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas līdzdalība lēmumu pieņemšanā

(1) Latvijas pārstāvis Valdē un Direktoru padomē iepriekš saņem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas piekrišanu balsojumam Valdē un Direktoru padomē, ja tiek lemts par:

1) kapitāla prasījumu saskaņā ar Līguma 9.panta 1.punktu;

2) to, vai ņemt vērā iespējamu atslēgas atjauninājumu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanai saskaņā ar Līguma 11.panta 3.punktu, ja tas palielina Latvijas parakstīto reģistrētā kapitāla apjomu.

(2) Ministru kabinets iesniedz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai informāciju par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem balsojumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotās attiecīgās Valdes vai Direktoru padomes sēdes.

(3) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas piekrišana ir uzskatāma par saņemtu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi.

5.pants. Ministru kabineta līdzdalība lēmumu pieņemšanā

(1) Latvijas pārstāvis Valdē un Direktoru padomē iepriekš saņem Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Valdē un Direktoru padomē, ja tiek lemts par:

1) finansiālās palīdzības sniegšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma dalībvalstij saskaņā ar Līguma 13.panta 2.punktu;

2) Eiropas Stabilitātes mehānisma stabilitātes atbalsta nodrošināšanu, ietverot ekonomikas politikas nosacījumus, kā noteikts Līguma 13.panta 3.punktā minētajā saprašanās memorandā, un instrumentu izvēli, un finansiālajiem noteikumiem saskaņā ar Līguma 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.pantu;

3) veicamām izmaiņām Līguma I pielikumā saskaņā ar Līguma 11.panta 6.punktu;

4) saskaņā ar Līguma 4.panta 4.punktu izveidotā ārkārtas rezerves fonda atcelšanu;

5) citu fondu izveidi saskaņā ar Līguma 24.pantu.

(2) Lai balsotu par lēmuma atbalstīšanu citos jautājumos, Latvijas pārstāvis Valdē un Direktoru padomē iepriekš saņem Ministru kabineta piekrišanu, ja vien Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu, ka Latvijas pārstāvis Valdē un Direktoru padomē ir tiesīgs attiecīgos jautājumos pieņemt lēmumu patstāvīgi.

6.pants. Lēmums par apmaksātā kapitāla daļas paātrinātu apmaksāšanu

Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu par apmaksātā kapitāla daļas paātrinātu apmaksāšanu saskaņā ar Līguma 41.panta 3.punktu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no Ministru kabineta motivēta lūguma par apmaksātā kapitāla daļas paātrinātu apmaksāšanu saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi.

7.pants. Ministru kabineta ziņojums par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību

Ministru kabinets katru gadu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad Eiropas Stabilitātes mehānisms publicējis gada pārskatu saskaņā ar Līguma 27.panta 2.punktu, iesniedz Saeimai ziņojumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību iepriekšējā gadā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.janvārī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2014.gada 6.februārī
07.02.2014