Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.88

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.19, 16.§)

Grozījums Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.10; 2010, Nr.6; 2013, Nr.198) grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pabalsta apmērs ir 150 euro par katru jaundzimušo bērnu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.88
"Grozījums Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" 6.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot pabalsta apmēru 150 euro.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai vienkāršotu vienreizējā pabalsta izmaksu administrēšanu un sniegtu lielāku atbalstu ģimenei ar jaundzimušajiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta no budžeta programmas 18.02.00 "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" apstiprinātā Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Šo jomu neskar.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

24.01.2014