Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.44

Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18. panta 10. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos Nr. 587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2. aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 164. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā vārdus "trešo kārtu" ar vārdiem "trešo un turpmākajām kārtām".

2. Aizstāt 1. punktā vārdus "trešo kārtu (turpmāk - aktivitātes trešā kārta)" ar vārdiem "trešo un turpmākās kārtas (turpmāk - aktivitātes trešā un turpmākās kārtas)".

3. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "trešā kārta" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "trešā un turpmākās kārtas" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātes trešās un turpmāko kārtu ietvaros projektu līdzfinansē no Kohēzijas fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Aktivitātes trešās un turpmāko kārtu ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 111 808 365 euro un finansējuma saņēmēju līdzfinansējums - 19 730 888 euro."

5. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Aktivitātes trešo projektu iesniegumu atlases kārtu uzsāk ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Aktivitātes turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas uzsāk ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. martam."

6. Aizstāt 30. punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

7. Papildināt noteikumus ar 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Finansējuma saņēmējs atbilstoši aktivitātē pieejamam Kohēzijas fonda līdzfinansējumam var paredzēt papildu darbības jaunu uzraudzības rādītāju sasniegšanai vai esošo uzraudzības rādītāju vērtību pieaugumam aktivitātes trešās un turpmāko kārtu īstenošanā esoša projekta ietvaros, iesniedzot grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam."

8. Aizstāt 1. pielikuma C un D daļā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

9. Aizstāt 2. pielikuma 2.2.13. apakšpunktā skaitli un vārdu "3 514 020 latu" ar skaitli un vārdu "5 000 000 euro".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

24.01.2014