Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 4.1 panta otro daļu,
Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma
10.panta sesto daļu un 26.panta otro daļu, Detektīvdarbības likuma
15.panta otro daļu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
18.1 panta sestās daļas 3.punktu un 41.panta sesto daļu un Pirotehnisko
izstrādājumu aprites likuma
6.panta sesto daļu un 19.panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 4.1 panta otro daļu, Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likuma 10. panta sesto daļu un 26. panta otro daļu, Detektīvdarbības likuma 15. panta otro daļu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 18.1 panta sestās daļas 3. punktu un 41. panta sesto daļu un Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 6. panta sesto daļu un 19. panta astoto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. personām, kuras nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci;

3.7. personām, kuras nokārtojušas praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci;

3.8. personu veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences), apliecības vai sertifikāta izsniegšanas vai kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas iekļauj reģistrā ziņas par izsniegto speciālo atļauju (licenci), apliecību vai sertifikātu vai par personu, kura nokārtoja kvalifikācijas pārbaudījumu."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Valsts meža dienests piecu darbdienu laikā pēc praktiskā eksāmena šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci pieņemšanas iekļauj reģistrā ziņas par personu, kura nokārtoja praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci.

5.2 Ārstniecības iestādes divu darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas iekļauj reģistrā ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem."

5. Papildināt noteikumus ar 15.1, 15.2 un 15.3 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Reģistrā par personu, kura nokārtoja kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, iekļauj šādas ziņas:

15.1 1. datums, kad persona nokārtoja kvalifikācijas pārbaudījumu;

15.1 2. personas vārds un uzvārds;

15.1 3. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - personas dzimšanas datums).

15.2 Reģistrā par personu, kura nokārtoja praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci, iekļauj šādas ziņas:

15.2 1. datums, kad persona nokārtoja praktisko eksāmenu;

15.2 2. personas vārds un uzvārds;

15.2 3. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - personas dzimšanas datums).

15.3 Reģistrā par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem iekļauj šādas ziņas:

15.3 1. datums, kad personai veikta pirmreizējā, kārtējā vai pirmstermiņa veselības pārbaude;

15.3 2. informācija par ārstniecības iestādi, kas veica veselības pārbaudi, -nosaukums un adrese;

15.3 3. to ārstniecības personu vārds un uzvārds, kuras veica veselības pārbaudi, vai ārstu komisijas vadītāja vārds un uzvārds;

15.3 4. personas vārds un uzvārds;

15.3 5. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - personas dzimšanas datums);

15.3 6. informācija par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem - atbilst vai neatbilst;

15.3 7. termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude;

15.3 8. informācija par personas nosūtīšanu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi:

15.3 8.1. tās ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas vārds un uzvārds, kura izsniegusi nosūtījumu;

15.3 8.2. datums, kad izsniegts nosūtījums uz pirmstermiņa veselības pārbaudi;

15.3 9. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatēto personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem - atbilst vai neatbilst."

6. Aizstāt 16. punktā vārdus un skaitli "un 15. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "15., 15.1, 15.2 un 15.3 punktā".

7. Papildināt noteikumus ar 19.11. un 19.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.11. Valsts meža dienests;

19.12. ārstniecības iestādes."

8. Papildināt noteikumus ar 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4. kad beidzies termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude vai pirmstermiņa veselības pārbaude, un tā nav veikta vai ir konstatētas medicīniskas pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem."

9. Papildināt noteikumus ar 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Noteikumu 5.2 un 15.3 punkts stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

24.01.2014