Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178.nr.; 2011, 117.nr.; 2012, 92., 189.nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 121.panta otrās daļas ievaddaļā vārdu "Senāta".

2. 347.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Senāta attiecīgās struktūrvienības" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta".

3. Aizstāt 348.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

4. Aizstāt 442.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

5. Aizstāt 560.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam, kura" ar vārdiem "Augstākajā tiesā, kuras".

6. Izslēgt 566.pantā vārdus "citā sastāvā".

7. Aizstāt 569.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā".

8. Aizstāt 570.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam, kura" ar vārdiem "Augstākajā tiesā, kuras".

9. Izteikt 573.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis."

10. Aizstāt 577.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajai tiesai".

11. Aizstāt 578.panta otrajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajai tiesai".

12. Aizstāt 579.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

13. Aizstāt 582.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

14. 583.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(turpmāk arī - referents)";

izslēgt otrajā daļā vārdu "Senāta".

15. Aizstāt 585.panta trešajā daļā vārdu "referents" ar vārdiem "tiesnesis, kuram uzdots referēt".

16. Aizstāt 586.pantā vārdu "referents" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tiesnesis" (attiecīgā locījumā).

17. Izteikt 659.pantu šādā redakcijā:

"659.pants. Tiesas, kas izskata lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Prokurora atzinumu un iesniegtos materiālus izskata:

1) par lietu, kurā nolēmumu pieņēmusi pirmās instances vai apelācijas instances tiesa, - Augstākā tiesa;

2) par lietu, kurā lēmumu pieņēmusi Augstākā tiesa, - pieci Augstākās tiesas tiesneši, kuri agrāk nav piedalījušies šīs krimināllietas izskatīšanā, tiesas priekšsēdētāja vadībā."

18. Aizstāt 660.pantā vārdu "referents" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tiesnesis" (attiecīgā locījumā).

19. Aizstāt 663.panta trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam" ar vārdiem "Augstākajā tiesā".

20. Aizstāt 668.panta pirmajā daļā vārdu "senatori" ar vārdu "tiesnesis".

21. Izteikt 669.pantu šādā redakcijā:

"669.pants. Nolēmumu izpildes apturēšana

Ja Augstākā tiesa pieņēmusi izskatīšanai pieteikumu vai protestu, tā var atlikt vai apturēt sprieduma vai lēmuma izpildi līdz tā jaunai izskatīšanai."

22. Aizstāt 670.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

23. Aizstāt 706.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

24. 720.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta" ar vārdiem "Augstākā tiesa".

25. 760.pantā:

aizstāt septītajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senātam kasācijas kārtībā" ar vārdiem "Augstākajā tiesā";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Senāts to atstājis" ar vārdiem "Augstākā tiesa to atstājusi".

26. Papildināt pārejas noteikumus ar 46., 47., 48., 49., 50., 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"46. Lietās, kuras izskatītas apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, apelācijas kārtībā pēc 2014.gada 1.janvāra pārsūdzētu nolēmumu izskata tā pati apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa.

47. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā līdz 2013.gada 31.decembrim, bet kurās tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 2014.gada 30.jūnijam, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

48. Lietas, kurās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā ir uzsākta tiesas izmeklēšana, bet kuras līdz 2014.gada 31.decembrim nav izskatītas, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

49. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā un kurās līdz 2014.gada 31.decembrim pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 2015.gada 1.janvāra nodod rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai.

50. Lietas, kuras nodotas izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā un kurās pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu, pēc 2015.gada 1.janvāra nodod apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

51. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā izskatītās lietas, kurās pēc 2014.gada 1.janvāra kasācijas instance ir atcēlusi nolēmumu, nosūta jaunai izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

52. Ja pēc 2014.gada 1.janvāra lietā, kas izskatīta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, ir izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos nosūta izlemšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 28.decembrī

01.01.2014