Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.283

Rīgā 2013.gada 19.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.49 4.p.)

Grozījumi "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas likuma
6., 7., 8. un 17. pantu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 21. decembra noteikumos Nr. 24/9 "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu jaunā redakcijā:

"Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas normatīvie noteikumi".

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgajā locījumā).

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "peļņas un zaudējumu aprēķins" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "peļņas vai zaudējumu aprēķins" (attiecīgajā locījumā).

4. Aizstāt 1.1. un 1.6. punktā vārdus "finansu pārskatos" ar vārdiem "finanšu pārskatos".

5. Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:

"1.2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā - iestāde), un ieteicams tos piemērot apdrošinātājiem, apdrošināšanas starpniekiem, privātajiem pensiju fondiem, fondu biržām, Latvijas Centrālajām depozitārijam, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kurām nav saistošas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas "Aktīvu kvalitātes un uzkrājumu veidošanas normatīvo noteikumu" prasības, veicot aktīvu un ārpusbilances saistību kvalitātes novērtēšanu."

6. Aizstāt 1.3. punktā vārdus "finansu aktīviem" ar vārdiem "finanšu aktīviem".

7. Aizstāt 3.5. punktā vārdus "Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumiem" ar vārdiem "Krājaizdevu sabiedrību ienākumu un izdevumu uzskaites normatīvajiem noteikumiem".

8. Noteikumu 1. pielikumā:

aizstāt vārdus "veselos latos" ar vārdiem "veselos euro";

svītrot C kolonnā zīmi un skaitļus "+1300(7)".

Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

01.01.2014