Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1487

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu, 22.panta
trešo daļu, 23.panta otro daļu, 32.panta otro daļu, 33.panta
otro daļu, 34.panta pirmās daļas 9.punktu un 36.panta
pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 19., 122.nr.; 2012, 70.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.5. ieguvis tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā;";

1.2. aizstāt 17.punktā vārdus "darba atļauja nepieciešama katram darba veidam" ar vārdiem "lēmums par nodarbinātības tiesību piešķiršanu nepieciešams katram darba veidam";

1.3. svītrot 37.punktā vārdus "vai valsts dienestā";

1.4. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Ja ārzemnieks atbilstoši Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktam vēlas uzturēties Latvijas Republikā, viņš iesniedz Latvijas Republikas kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi ne mazāk kā Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktā noteiktajā apmērā, un darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem. Ja finanšu investīcijas veiktas ārvalstu valūtā, kredītiestāde apliecina, ka līguma noslēgšanas dienā to apmērs bija atbilstošs Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktā noteiktajam apmēram atbilstoši grāmatvedībā izmantojamajam ārvalstu valūtas kursam līguma noslēgšanas dienā.";

1.5. izteikt 64., 65., 66., 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"64. Ārzemnieks, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju kā komercreģistrā reģistrēts valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka komercsabiedrība iepriekšējā gada laikā veikusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 21 350 euro apmērā.

65. Ārzemnieks, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju kā kapitālsabiedrības dalībnieks, kas veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta "a" apakšpunktu, pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība iepriekšējā gada laikā veikusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 40 000 euro apmērā.

66. Ārzemnieks, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju kā individuālais komersants, pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka viņš iepriekšējā gada laikā veicis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 14 230 euro apmērā.

67. Ārzemnieks, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju kā pašnodarbināta persona, pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka viņš iepriekšējā gada laikā veicis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 9 960 euro apmērā.

68. Ārzemnieks, kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju kā ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, papildus šo noteikumu 61.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz informāciju par iepriekšējā gada laikā noslēgtajiem līgumiem Latvijas Republikā un to izpildi vai citus dokumentus, kas apliecina ārvalsts komersanta pārstāvniecības aktīvu darbību iepriekšējā gada laikā, kuras rezultātā tikusi veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība.";

1.6. aizstāt 69.punktā skaitli un vārdus "1,4 miljonus latu" ar vārdiem "divus miljonus euro";

1.7. izteikt 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Ārzemnieks, kuram uzturēšanās atļauja izsniegta sakarā ar to, ka viņš ir veicis finanšu investīcijas saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 30.punktu, papildus šo noteikumu 79.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz kredītiestādes izziņu par to, ka noguldījuma līgums nav izbeigts pirms noguldījuma atmaksas termiņa.";

1.8. aizstāt 82.punktā skaitli un vārdu "15 000 latu" ar skaitli un vārdu "21 350 euro";

1.9. aizstāt 83.punktā skaitli un vārdu "20 000 latu" ar skaitli un vārdu "40 000 euro";

1.10. aizstāt 84.punktā skaitli un vārdu "10 000 latu" ar skaitli un vārdu "14 230 euro";

1.11. aizstāt 86.punktā skaitli un vārdus "1,4 miljonus latu" ar vārdiem "divus miljonus euro";

1.12. papildināt noteikumus ar 107.1, 107.2 un 107.3 punktu šādā redakcijā:

"107.1 Ja ārzemnieks pirms euro ieviešanas dienas Latvijā veicis finanšu investīcijas Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktā noteiktajā apmērā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto attiecīgo nodokļu un nodevu samaksu, ārzemnieka uzturēšanās atļaujas pieprasījumu, kas iesniegts pēc euro ieviešanas dienas, izvērtē, ņemot vērā šajos noteikumos noteiktās summas latos, kas bija spēkā līdz euro ieviešanai.

107.2 Šo noteikumu 69. un 86.punktā noteikto gada apgrozījumu vai kopējo bilanci par iepriekšējo gadu pirms euro ieviešanas dienas nosaka, ņemot vērā šajos noteikumos noteiktās summas latos, kas bija spēkā līdz euro ieviešanai.

107.3 Ārzemnieks, kas līdz 2013.gada 31.decembrim saņēmis termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta "a" apakšpunktu un līdz 2014.gada 31.decembrim iesniedz dokumentus termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšanai, iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība iepriekšējā gada laikā veikusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto nodokļu un nodevu samaksu kopā ne mazāk kā 28 460 euro apmērā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.