Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 3., 8., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 205.nr.; 2011, 204.nr.; 2013, 232.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Autoceļu kompleksā ietilpst:

zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums)."

2. Papildināt 6.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Valsts autoceļu kompleksā ietilpstošus stāvlaukumus, kas paredzēti kravas transportlīdzekļu drošai novietošanai, valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iznomāt komersantam, paredzot komersantam pienākumu nodrošināt tajos apsardzes un citus drošības pakalpojumus, kuru minimālo apjomu nosaka Ministru kabinets. Par kravas transportlīdzekļu novietošanu šādos stāvlaukumos komersants ir tiesīgs ņemt maksu."

3. Aizstāt 28.panta otrajā daļā vārdus "valsts mežu dienests" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Šā likuma 6.panta devītajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2014.gada 31.janvārim."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 5.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 20.decembrī

01.01.2014