Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.67

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.11, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8. un 9.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, Nr.22, Nr.103, Nr.110; 2013, Nr.170) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 8.11.apakšpunktā vārdus "10.punktā minēto Rīgas domes lēmumu" ar vārdiem "9.punktā minēto Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu";

1.2. aizstāt 66.punktā vārdus "attiecīgās izpilddirekcijas Administratīvā inspekcija" ar vārdiem "Rīgas domes Administratīvā inspekcija";

1.3. svītrot 67.punktā vārdus "un attiecīgo izpilddirekciju";

1.4. svītrot 68.punktu;

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 70.1punktu šādā redakcijā:

"70.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektors. Izpilddirekcijas izpilddirektora pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.";

1.6. svītrot 71.punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.67 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes 2013.gada 27.augusta lēmumu Nr.85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Administratīvās inspekcijas izveidošanu un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju reorganizāciju", kā arī nosakot, ka administratīvā pārkāpuma protokolu izskatīs un lēmumu pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Tostarp veikti juridiski precizējumi un svītrota norma par saistošo noteikumu izpildes novērošanu, jo šādas normas esamību ārējie normatīvie akti vairs nenosaka.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai atbilstoši pašvaldības iekšējām strukturālajām izmaiņām precizētu institūciju, kas ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa ietvaros nodrošinātu caurskatāmu un neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskatīs un lēmumus pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

02.01.2014