Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46

Jēkabpilī 2013.gada 12.septembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Tiesības saņemt brīvpusdienas:

20.1. 100% apmērā ir trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;

20.2. 50% apmērā ir trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās citu pašvaldību izglītības iestādēs."

2. Papildināt noteikumus ar 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Šo noteikumu 20.2. apakšpunkts stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs 

Jēkabpils pilsētas domes 12.09.2013. saistošo noteikumu Nr.46 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 "Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 35.panta ceturto daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi paredz paplašināt izglītojamo loku, kuri var saņemt maksas atlaidi pusdienām Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās mācību iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības 2014.gada budžetu: papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms ~ 6500,- Ls.

Aprēķins veikts saskaņā ar Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā vidējo brīvpusdienu cenu (170 dienas x 85 skolēni x 0,90 Ls = 13005,00 Ls x 50% = 6502,50 Ls).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

18.12.2013