Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Ventspilī 2013.gada 22.novembrī (prot. Nr.20; 25.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu,
9.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008.
noteikumiem Nr.288 "Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība
"

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā" ("Latvijas Vēstnesis" 2009, Nr.90; 2013, Nr.224) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 7.4.2.4.apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu un skaitli "Ls 176,36" ar skaitli un vārdu "250,94 euro";

1.2. aizstāt 7.7.9.2.apakšpunktā nacionālās naudas vienības lats saīsinājumu, skaitli un vārdus iekavās "Ls 0,50 (piecdesmit santīmi)" ar skaitli un vārdu "0,71 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

 

 

Saistošo noteikumu Nr.34 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā" pielāgošanu euro ieviešanai.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā" 7.4.2.4. un 7.7.9.2.apakšpunktos veikti atbilstoši grozījumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu Ventspils pilsētas domes 11.05.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā" izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (18.10.2013.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (11.11.2013.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (14.11.2013.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (13.11.2013.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks

01.01.2014