Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1433

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 75.§)
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds) un kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, kā arī iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un finanšu nepieciešamību katrā pašvaldībā.

2. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2014.gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 112 566 266 euro apmērā, un tos veido:

2.1. dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 12 086 742 euro;

2.2. pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 100 479 524 euro (1.pielikums).

3. Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 112 566 266 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2.pielikums).

4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina vajadzībām nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3.pielikums).

5. Lai aprēķinātu pašvaldības finanšu nepieciešamību, ņem vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru (4.pielikums).

6. Pašvaldības (izņemot šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības) iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.

7. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

8. Pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību, iemaksas izlīdzināšanas fondā veic patstāvīgi (bez Valsts kases starpniecības) divas reizes mēnesī, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša desmitajam un divdesmitajam datumam atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētās pašvaldības 2014.gada decembrī uzkrāto un nepārskaitīto iemaksu, kas iekasēta no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem par periodu no pēdējās iemaksu veikšanas dienas, izlīdzināšanas fondā veic 2015.gada 6.janvārī.

10. Ja iemaksas izlīdzināšanas fondā nav veiktas saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, mēneša laikā tiek izbeigts līgums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašu maksāšanas un uzskaites kārtību un tiek piemērota vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kārtība.

11. Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.

12. Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā divas reizes mēnesī no kopējiem izlīdzināšanas fonda izdevumiem, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un divdesmit piektajam datumam.

13. Valsts kase uzkrāto (uz 2014.gada beigām) dotāciju no izlīdzināšanas fonda izmaksā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc uzkrāto iemaksu saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

14. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1433

Republikas pilsēta,
novads

Plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (euro)

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem (%)

Jelgava

1 260 277

3,7969136

Jūrmala

7 198 163

19,5157493

Rīga

78 316 370

17,4015770

Valmiera

633 493

4,5386938

Ventspils

2 560 835

10,6252806

Republikas pilsētās kopā

89 969 138

 
Ādažu novads

781 228

10,8116816

Babītes novads

1 166 232

14,7902885

Carnikavas novads

837 371

16,7371166

Garkalnes novads

1 478 430

20,8452857

Ikšķiles novads

668 608

9,6670517

Ķekavas novads

1 787 479

10,8322259

Mārupes novads

2 456 179

16,6241932

Olaines novads

17 915

0,1610881

Salaspils novads

305 980

2,2347488

Saulkrastu novads

356 427

10,2452759

Stopiņu novads

654 537

9,3017396

Novados kopā

10 510 386

 
Pavisam

100 479 524

 
Finanšu ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1433
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Republikas pilsēta, novads

Plānotās dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (euro)

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksātajiem līdzekļiem (%)

Daugavpils

3 935 430

3,4961007

Jēkabpils

155 187

0,1378628

Rēzekne

1 248 058

1,1087318

Republikas pilsētās kopā

5 338 675

4,7426953

Aglonas novads

1 132 981

1,0065014

Aizputes novads

1 700 490

1,5106568

Aknīstes novads

279 891

0,2486455

Alojas novads

1 190 773

1,0578418

Alsungas novads

153 239

0,1361323

Alūksnes novads

3 051 379

2,7107402

Amatas novads

367 141

0,3261554

Apes novads

770 589

0,6845648

Auces novads

995 109

0,8840206

Baltinavas novads

260 976

0,2318421

Balvu novads

2 699 872

2,3984734

Bauskas novads

2 058 032

1,8282849

Beverīnas novads

95 792

0,0850983

Brocēnu novads

838 823

0,7451815

Burtnieku novads

755 533

0,6711895

Cēsu novads

143 728

0,1276830

Cesvaines novads

507 414

0,4507691

Ciblas novads

715 846

0,6359330

Dagdas novads

2 227 152

1,9785253

Daugavpils novads

5 953 219

5,2886351

Dobeles novads

706 547

0,6276721

Dundagas novads

546 949

0,4858907

Durbes novads

353 299

0,3138587

Ērgļu novads

479 594

0,4260548

Grobiņas novads

641 969

0,5703032

Gulbenes novads

3 156 194

2,8038542

Iecavas novads

300 131

0,2666261

Ilūkstes novads

1 495 383

1,3284468

Jaunjelgavas novads

690 701

0,6135950

Jaunpiebalgas novads

455 437

0,4045946

Jaunpils novads

267 726

0,2378386

Jēkabpils novads

963 555

0,8559891

Jelgavas novads

2 174 345

1,9316133

Kandavas novads

1 715 632

1,5241085

Kārsavas novads

1 609 097

1,4294664

Kocēnu novads

683 906

0,6075586

Kokneses novads

579 189

0,5145316

Krāslavas novads

4 399 356

3,9082366

Krimuldas novads

113 456

0,1007904

Krustpils novads

1 211 148

1,0759422

Kuldīgas novads

4 616 092

4,1007774

Lielvārdes novads

300 681

0,2671147

Līgatnes novads

333 616

0,2963730

Limbažu novads

1 628 895

1,4470543

Līvānu novads

2 568 327

2,2816134

Lubānas novads

236 288

0,2099101

Ludzas novads

2 711 551

2,4088487

Madonas novads

3 351 410

2,9772774

Mālpils novads

93 672

0,0832150

Mazsalacas novads

728 861

0,6474950

Mērsraga novads

9 831

0,0087335

Naukšēnu novads

163 907

0,1456093

Neretas novads

530 392

0,4711820

Nīcas novads

177 211

0,1574282

Pārgaujas novads

398 922

0,3543886

Pāvilostas novads

265 168

0,2355661

Pļaviņu novads

769 876

0,6839314

Preiļu novads

1 281 952

1,1388421

Priekules novads

1 247 182

1,1079536

Priekuļu novads

544 408

0,4836333

Raunas novads

576 038

0,5117324

Rēzeknes novads

7 644 232

6,7908729

Riebiņu novads

1 599 680

1,4211007

Rojas novads

256 364

0,2277450

Rucavas novads

198 768

0,1765787

Rugāju novads

667 989

0,5934185

Rundāles novads

630 906

0,5604752

Rūjienas novads

939 145

0,8343041

Salacgrīvas novads

364 237

0,3235756

Salas novads

685 948

0,6093726

Saldus novads

3 077 856

2,7342614

Skrīveru novads

99 721

0,0885887

Skrundas novads

1 160 218

1,0306978

Smiltenes novads

862 353

0,7660848

Strenču novads

626 729

0,5567645

Talsu novads

3 494 007

3,1039557

Tērvetes novads

240 241

0,2134218

Tukuma novads

3 046 284

2,7062140

Vaiņodes novads

566 867

0,5035851

Valkas novads

1 376 914

1,2232030

Varakļānu novads

946 632

0,8409553

Vārkavas novads

572 079

0,5082153

Vecpiebalgas novads

693 520

0,6160993

Vecumnieku novads

869 762

0,7726667

Ventspils novads

671 119

0,5961990

Viesītes novads

761 059

0,6760986

Viļakas novads

1 500 277

1,3327945

Viļānu novads

1 719 690

1,5277135

Zilupes novads

 

 

979 121

0,8698174

Novados kopā

107 227 591

95,2573047

Pavisam

112 566 266

100,0000000

Finanšu ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1433
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze

Republikas pilsēta, novads

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm (euro)

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem (euro)

Vērtētie ieņēmumi kopā (euro)

Daugavpils

36 688 537

777 978

1 277 103

8 371

463 613

39 215 602

Jēkabpils

10 861 644

206 010

219 219

2 403

96 321

11 385 597

Jelgava

33 192 143

1 057 030

1 132 986

31 887

551 719

35 965 765

Jūrmala

36 883 867

5 978 822

1 377 077

17 360

1 041 188

45 298 314

Liepāja

34 564 596

1 501 071

1 408 067

17 053

469 626

37 960 413

Rēzekne

12 660 031

334 388

317 501

3 816

159 178

13 474 914

Rīga

450 053 291

35 229 892

29 862 132

436 678

10 391 739

525 973 732

Valmiera

13 957 606

423 821

562 693

13 308

236 050

15 193 478

Ventspils

24 101 340

1 424 544

1 141 854

92 985

268 620

27 029 343

Republikas pilsētās kopā

652 963 055

46 933 556

37 298 632

623 861

13 678 054

751 497 158

Aglonas novads

875 844

99 756

2 699

793

6 854

985 946

Aizkraukles novads

4 809 713

154 693

147 889

21 330

40 301

5 173 926

Aizputes novads

3 258 142

346 348

31 896

11 703

24 244

3 672 333

Aknīstes novads

1 118 337

85 599

4 526

0

4 058

1 212 520

Alojas novads

1 620 527

156 338

8 133

128

8 654

1 793 780

Alsungas novads

579 928

71 949

3 186

3 063

3 177

661 303

Alūksnes novads

5 842 661

463 661

72 441

25 714

47 002

6 451 479

Amatas novads

2 553 109

241 044

27 430

13 359

21 562

2 856 504

Apes novads

1 156 974

139 498

8 139

32 146

6 912

1 343 669

Auces novads

2 824 777

359 257

33 137

6 252

16 529

3 239 952

Ādažu novads

7 225 777

807 910

165 655

4 439

171 839

8 375 620

Babītes novads

7 885 120

736 796

145 177

40 374

182 247

8 989 714

Baldones novads

2 913 958

205 801

24 707

8 614

37 427

3 190 507

Baltinavas novads

320 413

55 954

1 128

141

1 389

379 025

Balvu novads

4 525 402

299 270

50 539

5 676

30 163

4 911 050

Bauskas novads

10 222 020

1 157 387

183 412

57 140

112 716

11 732 675

Beverīnas novads

1 560 634

126 001

14 347

13 591

12 504

1 727 077

Brocēnu novads

2 320 151

291 047

69 348

10 497

19 310

2 710 353

Burtnieku novads

3 024 167

285 630

27 873

44 651

31 687

3 414 008

Carnikavas novads

5 003 078

701 075

57 744

0

188 698

5 950 595

Cēsu novads

8 880 534

423 985

270 881

22 368

139 238

9 737 006

Cesvaines novads

957 474

68 333

13 260

5 082

5 858

1 050 007

Ciblas novads

696 201

116 540

1 820

24

4 777

819 362

Dagdas novads

1 960 717

253 357

13 402

507

13 385

2 241 368

Daugavpils novads

6 415 350

635 080

71 743

60 368

55 777

7 238 318

Dobeles novads

10 170 351

1 108 605

188 047

2 275

97 245

11 566 523

Dundagas novads

1 616 512

176 301

15 973

1 010

11 216

1 821 012

Durbes novads

1 091 206

214 353

4 283

8 822

7 002

1 325 666

Engures novads

3 707 152

313 120

58 156

9 701

91 075

4 179 204

Ērgļu novads

1 078 687

108 171

16 175

5 444

7 861

1 216 338

Garkalnes novads

7 092 395

771 031

199 228

11 827

245 600

8 320 081

Grobiņas novads

4 092 990

415 467

62 857

25 738

43 550

4 640 602

Gulbenes novads

8 456 124

635 970

115 396

3 265

61 771

9 272 526

Iecavas novads

4 374 132

300 536

67 404

18 163

49 088

4 809 323

Ikšķiles novads

6 916 359

350 876

39 960

9 895

114 158

7 431 248

Inčukalna novads

4 176 580

188 398

131 522

26 225

60 495

4 583 220

Ilūkstes novads

2 472 529

214 815

78 604

29 835

14 288

2 810 071

Jaunjelgavas novads

2 302 512

194 067

12 184

411

15 253

2 524 427

Jaunpiebalgas novads

770 303

75 469

6 530

1 776

6 033

860 111

Jaunpils novads

967 802

161 859

4 018

2 729

5 511

1 141 919

Jēkabpils novads

1 458 088

262 659

6 017

857

8 812

1 736 433

Jelgavas novads

9 383 464

1 677 392

63 557

55 316

89 224

11 268 953

Kandavas novads

2 947 087

364 390

29 673

24 232

24 831

3 390 213

Kārsavas novads

1 527 996

191 187

6 076

1 100

10 220

1 736 579

Kocēnu novads

2 491 593

228 990

42 081

1 806

22 881

2 787 351

Kokneses novads

2 342 802

138 574

16 273

10 642

17 571

2 525 862

Krāslavas novads

4 567 250

348 895

48 225

1 212

36 891

5 002 473

Krimuldas novads

2 429 776

183 798

29 318

73 286

23 127

2 739 305

Krustpils novads

1 887 470

269 907

13 615

35 745

10 380

2 217 117

Kuldīgas novads

8 391 660

851 935

153 689

18 308

83 157

9 498 749

Ķeguma novads

2 870 652

230 888

33 972

2 938

31 474

3 169 924

Ķekavas novads

16 501 493

1 125 904

407 577

3 462

353 312

18 391 748

Lielvārdes novads

5 148 116

268 432

64 510

6 975

61 327

5 549 360

Līgatnes novads

1 488 157

73 915

24 445

12 810

13 120

1 612 447

Limbažu novads

7 158 635

663 620

130 280

3 665

107 273

8 063 473

Līvānu novads

3 880 728

218 821

66 276

15 709

33 251

4 214 785

Lubānas novads

1 051 083

80 566

6 289

13

5 215

1 143 166

Ludzas novads

4 263 810

285 771

54 765

88

32 688

4 637 122

Madonas novads

9 293 645

719 287

171 308

9 647

77 881

10 271 768

Mālpils novads

1 720 350

134 598

23 741

1 333

18 170

1 898 192

Mārupes novads

14 774 726

1 334 526

567 971

8 228

333 220

17 018 671

Mazsalacas novads

1 071 074

108 892

9 089

186

8 837

1 198 078

Mērsraga novads

766 117

89 382

15 168

6 578

7 900

885 145

Naukšēnu novads

805 819

92 064

6 537

22 467

4 932

931 819

Neretas novads

1 320 346

174 366

4 133

5 396

6 769

1 511 010

Nīcas novads

1 522 574

160 793

9 579

2 392

15 314

1 710 652

Ogres novads

18 647 576

914 769

410 365

12 997

304 167

20 289 874

Olaines novads

11 121 241

667 590

296 546

18 180

203 983

12 307 540

Ozolnieku novads

5 420 564

366 280

136 796

4 858

72 881

6 001 379

Pārgaujas novads

1 619 619

142 320

11 835

2 639

12 259

1 788 672

Pāvilostas novads

1 103 556

199 196

10 943

5 659

13 586

1 332 940

Pļaviņu novads

2 150 633

144 779

20 669

8 153

15 676

2 339 910

Preiļu novads

4 034 805

162 925

55 458

11 080

30 687

4 294 955

Priekules novads

1 825 227

309 156

10 442

7

11 759

2 156 591

Priekuļu novads

3 792 933

159 608

54 618

16 659

37 164

4 060 982

Raunas novads

1 211 137

108 663

9 209

25 149

9 944

1 364 102

Rēzeknes novads

7 210 824

756 837

60 751

47 854

52 853

8 129 119

Riebiņu novads

1 136 379

188 333

10 440

16 621

9 307

1 361 080

Rojas novads

1 690 687

137 757

42 594

27 323

25 529

1 923 890

Ropažu novads

3 437 861

243 970

45 851

26 312

49 120

3 803 114

Rucavas novads

571 080

193 225

5 514

304

6 655

776 778

Rugāju novads

560 184

113 450

1 793

23

2 897

678 347

Rundāles novads

1 119 251

314 092

3 233

12 518

9 782

1 458 876

Rūjienas novads

1 873 602

126 715

14 311

4 781

13 211

2 032 620

Salacgrīvas novads

3 661 472

309 122

64 919

14 020

40 202

4 089 735

Salas novads

1 379 275

103 044

20 492

259

7 585

1 510 655

Salaspils novads

13 691 919

668 498

371 480

414

256 803

14 989 114

Saldus novads

10 115 488

1 042 969

238 160

30 243

94 642

11 521 502

Saulkrastu novads

3 478 940

757 905

82 169

11 672

158 995

4 489 681

Sējas novads

1 236 052

129 728

9 646

19 772

16 793

1 411 991

Siguldas novads

9 857 563

696 783

256 466

10 710

181 274

11 002 796

Skrīveru novads

1 821 435

83 969

5 718

129

14 979

1 926 230

Skrundas novads

1 652 408

227 388

13 052

13 388

10 662

1 916 898

Smiltenes novads

5 888 486

362 635

76 787

39 626

50 165

6 417 699

Stopiņu novads

7 036 716

543 847

297 413

18 544

161 845

8 058 365

Strenču novads

1 279 923

93 848

9 876

196

8 256

1 392 099

Talsu novads

12 678 536

873 975

225 958

13 886

104 878

13 897 233

Tērvetes novads

1 375 777

333 538

6 683

555

8 127

1 724 680

Tukuma novads

12 991 830

939 481

296 256

21 148

151 436

14 400 151

Vaiņodes novads

817 808

131 778

3 186

0

4 360

957 132

Valkas novads

3 357 172

240 370

57 224

73

29 735

3 684 574

Varakļānu novads

899 679

97 114

9 005

11

7 089

1 012 898

Vārkavas novads

458 241

87 070

1 658

18 183

3 004

568 156

Vecpiebalgas novads

1 407 903

147 711

10 580

166

11 084

1 577 444

Vecumnieku novads

3 584 847

345 557

22 598

608

24 355

3 977 965

Ventspils novads

5 420 157

657 021

59 509

39 570

38 048

6 214 305

Viesītes novads

1 321 392

158 780

5 300

7 481

7 651

1 500 604

Viļakas novads

1 401 878

153 115

3 553

273

7 570

1 566 389

Viļānu novads

1 588 562

102 852

20 599

13

10 640

1 722 666

Zilupes novads

716 381

84 280

4 619

689

5 332

811 301

Novados kopā

436 548 152

38 412 942

7 829 287

1 372 213

5 751 201

489 913 795

Pavisam

1 089 511 207

85 346 498

45 127 919

1 996 074

19 429 255

1 241 410 953

Finanšu ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1433
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība

Republikas pilsēta, novads

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2013.

Iedzīvotāju vecuma grupas

Pašvaldībai aprēķinātā finanšu nepieciešamība (euro)

līdz 6 gadiem

no 7 līdz 18 gadiem

darbspējas vecumu pārsniegušie

Daugavpils

100 006

5 367

9 858

21 648

45 422 139

Jēkabpils

25 539

1 496

2 958

5 117

12 148 193

Jelgava

63 046

4 052

7 149

12 475

30 150 136

Jūrmala

57 479

3 293

5 895

12 570

26 638 542

Liepāja

81 454

4 893

9 470

17 660

39 282 803

Rēzekne

33 438

1 814

3 595

6 992

15 497 865

Rīga

696 618

42 428

65 895

156 044

319 943 049

Valmiera

26 284

1 699

2 871

5 506

12 532 468

Ventspils

41 431

2 254

4 534

9 011

19 398 726

Republikas pilsētās kopā

1 125 295

67 296

112 225

247 023

521 013 921

Aglonas novads

4 194

179

463

971

2 230 449

Aizkraukles novads

9 505

436

1 020

1 902

4 956 662

Aizputes novads

10 025

567

1 239

2 250

5 655 603

Aknīstes novads

3 084

132

302

648

1 570 959

Alojas novads

5 799

301

656

1 245

3 141 634

Alsungas novads

1 602

73

185

340

857 413

Alūksnes novads

18 501

933

2 131

3 887

10 003 009

Amatas novads

6 246

320

739

1 271

3 393 311

Apes novads

4 101

199

476

903

2 225 534

Auces novads

8 197

415

943

1 795

4 457 959

Ādažu novads

10 263

901

1 364

1 430

6 035 962

Babītes novads

9 782

812

1 373

1 472

5 816 443

Baldones novads

5 701

371

811

1 040

3 328 133

Baltinavas novads

1 288

44

142

309

673 685

Balvu novads

14 972

734

1 666

3 192

8 011 497

Bauskas novads

26 841

1 478

3 092

5 166

14 516 533

Beverīnas novads

3 516

194

405

725

1 918 810

Brocēnu novads

6 710

349

849

1 413

3 735 975

Burtnieku novads

8 215

420

902

1 707

4 388 991

Carnikavas novads

6 838

438

685

1 494

3 717 973

Cēsu novads

19 155

1 111

2 049

4 139

10 400 773

Cesvaines novads

3 033

132

370

645

1 639 391

Ciblas novads

3 166

119

318

711

1 616 009

Dagdas novads

8 886

369

994

1 988

4 703 705

Daugavpils novads

26 913

1 185

2 690

5 844

13 885 828

Dobeles novads

23 532

1 312

2 820

4 637

12 919 021

Dundagas novads

4 638

216

525

1 033

2 492 590

Durbes novads

3 264

156

377

723

1 767 332

Engures novads

7 870

376

799

1 830

4 157 395

Ērgļu novads

3 399

136

348

853

1 785 192

Garkalnes novads

7 821

632

1 075

1 112

4 576 984

Grobiņas novads

10 000

550

1 235

2 075

5 560 601

Gulbenes novads

24 311

1 211

2 811

4 951

13 082 863

Iecavas novads

9 600

616

1 178

1 792

5 378 373

Ikšķiles novads

9 088

789

1 175

1 589

5 404 956

Inčukalna novads

8 699

516

914

1 554

4 605 785

Ilūkstes novads

8 422

358

957

2 013

4 532 057

Jaunjelgavas novads

6 350

289

735

1 302

3 384 345

Jaunpiebalgas novads

2 554

114

304

571

1 384 787

Jaunpils novads

2 698

150

327

528

1 483 837

Jēkabpils novads

5 462

216

582

1 224

2 842 093

Jelgavas novads

26 439

1 379

3 007

5 096

14 150 840

Kandavas novads

9 605

516

1 258

1 886

5 374 574

Kārsavas novads

6 630

295

702

1 581

3 521 764

Kocēnu novads

6 820

369

753

1 353

3 653 954

Kokneses novads

5 901

313

748

1 165

3 268 475

Krāslavas novads

18 936

760

2 015

4 335

9 896 662

Krimuldas novads

5 609

319

609

1 082

3 002 906

Krustpils novads

6 622

353

755

1 426

3 608 700

Kuldīgas novads

26 530

1 537

3 358

5 220

14 857 727

Ķeguma novads

6 171

326

629

1 233

3 234 961

Ķekavas novads

22 412

2 059

2 677

3 616

13 108 703

Lielvārdes novads

11 131

671

1 329

2 150

6 157 938

Līgatnes novads

3 869

196

387

890

2 048 488

Limbažu novads

18 895

1 010

2 061

4 113

10 202 493

Līvānu novads

13 538

654

1 442

2 850

7 140 118

Lubānas novads

2 765

122

286

639

1 452 057

Ludzas novads

14 900

636

1 517

3 354

7 735 446

Madonas novads

26 953

1 278

2 984

5 731

14 340 188

Mālpils novads

3 855

210

456

743

2 096 699

Mārupes novads

16 601

1 939

2 375

1 998

10 509 541

Mazsalacas novads

3 762

182

394

942

2 028 357

Mērsraga novads

1 782

70

193

433

942 080

Naukšēnu novads

2 158

95

265

411

1 153 396

Neretas novads

4 183

177

425

885

2 148 844

Nīcas novads

3 752

174

398

848

1 987 224

Ogres novads

37 951

2 371

4 276

7 857

20 980 000

Olaines novads

20 496

1 235

2 315

3 887

11 152 480

Ozolnieku novads

10 538

838

1 235

1 965

6 050 946

Pārgaujas novads

4 314

225

466

900

2 302 731

Pāvilostas novads

3 128

163

328

724

1 682 219

Pļaviņu novads

6 067

289

682

1 380

3 273 459

Preiļu novads

11 239

554

1 135

2 376

5 870 428

Priekules novads

6 337

361

806

1 355

3 582 919

Priekuļu novads

9 057

439

1 053

1 796

4 847 779

Raunas novads

3 865

183

404

866

2 042 253

Rēzeknes novads

30 901

1 558

3 563

6 181

16 603 527

Riebiņu novads

5 913

219

677

1 333

3 116 589

Rojas novads

4 361

210

456

936

2 295 004

Ropažu novads

7 142

424

771

1 242

3 795 202

Rucavas novads

1 930

91

193

485

1 026 890

Rugāju novads

2 589

131

314

537

1 417 196

Rundāles novads

4 157

217

438

850

2 199 771

Rūjienas novads

5 941

276

615

1 341

3 128 173

Salacgrīvas novads

9 021

373

955

1 964

4 688 392

Salas novads

4 229

256

508

723

2 312 214

Salaspils novads

23 352

1 633

2 636

4 425

13 008 326

Saldus novads

27 772

1 526

3 519

5 239

15 367 745

Saulkrastu novads

6 226

330

633

1 527

3 361 474

Sējas novads

2 452

134

285

453

1 321 271

Siguldas novads

18 178

1 378

2 062

3 439

10 280 628

Skrīveru novads

3 942

222

402

924

2 132 580

Skrundas novads

5 782

291

738

1 290

3 239 069

Smiltenes novads

13 917

820

1 632

2 762

7 663 213

Stopiņu novads

10 372

844

1 316

1 645

6 003 489

Strenču novads

4 006

176

407

1 016

2 125 082

Talsu novads

33 397

1 830

4 007

6 607

18 306 568

Tērvetes novads

3 924

189

431

779

2 068 338

Tukuma novads

32 455

2 021

4 100

6 410

18 364 669

Vaiņodes novads

2 850

153

342

697

1 604 209

Valkas novads

10 109

471

1 014

2 405

5 327 882

Varakļānu novads

3 783

173

426

948

2 062 663

Vārkavas novads

2 268

87

249

551

1 200 248

Vecpiebalgas novads

4 547

203

502

938

2 390 489

Vecumnieku novads

9 414

491

1 102

1 890

5 102 870

Ventspils novads

13 171

724

1 619

2 542

7 247 815

Viesītes novads

4 375

208

510

991

2 380 698

Viļakas novads

6 049

225

715

1 396

3 228 070

Viļānu novads

6 807

295

763

1 528

3 623 532

Zilupes novads

3 517

146

422

753

1 884 655

Novados kopā

1 075 901

60 472

124 071

218 107

587 526 342

Pavisam

2 201 196

127 768

236 296

465 130

1 108 540 263

Finanšu ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
01.01.2014