Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1410

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 7.panta ceturto daļu, 7.1 pantu,
13.1 pantu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 25., 189.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 7.1.apakšpunktu aiz vārdiem "profesionālā pieredze" ar vārdiem "kas ir būtiska amata (iestādes) funkciju izpildei un kuru izvērtē iestādes vadītājs, ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) amata aprakstā noteiktās prasības attiecīgajā jomā";

1.2. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja amatpersona (darbinieks) atgriežas no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), viņai piemēro pēdējo piešķirto kategoriju un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē amatpersonas (darbinieka) darba izpildi. Ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumu un profesionālās pieredzes ilgumu, nosaka atbilstošo kategoriju.";

1.3. aizstāt 27.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 7.pielikumu" ar vārdiem un skaitli "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu";

1.4. papildināt noteikumus ar 37.1 un 37.2 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Pieņem, ka iestādes vadītājam, kā arī amatpersonai (darbiniekam), kura atgriežas no ilgstošas attaisnotas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, darbnespēja), un amatpersonai (darbiniekam), kurai nav beidzies noteiktais pārbaudes laiks vai nav noteikts pārbaudes laiks, līdz brīdim, kamēr viņas darba izpildi novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" un nosaka atbilstošo novērtējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukcijai Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" noteiktais amatpersonas (darbinieka) darba izpilde novērtējums A ir uzskatāms par novērtējumu "teicami", B - par novērtējumu "ļoti labi", C - par novērtējumu "labi", D - par novērtējumu "jāpilnveido", E - par novērtējumu "neapmierinoši".

37.2 Amatpersonai (darbiniekam), izņemot 37.1 punktā minētās amatpersonas (darbiniekus), līdz brīdim, kamēr viņas darba izpildi novērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" un nosaka atbilstošo novērtējumu, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.martam, nepiešķir kategoriju un saglabā noteikto mēnešalgu, ievērojot nosacījumu, ka tā nav mazāka par attiecīgās mēnešalgu grupas 1.kategorijas zemāko mēnešalgu.";

1.5. izteikt 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66

Amatpersonu un darbinieku mēnešalga ministrijās, Valsts kancelejā, Pārresoru koordinācijas centrā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

(euro)

Mēnešalgu grupa

1.kategorija

2.kategorija

3.kategorija

min

max

min

max

min

max

16

       

2055

2441

15

   

1824

2186

1853

2353

14

   

1515

1983

1544

2264

14A

   

1205

1983

1219

2264

13

1120

1458

1201

1678

1288

1917

13A

694

1458

717

1678

747

1917

12

966

1253

1010

1442

1040

1647

11

768

1052

784

1209

801

1382

10

700

894

750

1028

770

1174

9

596

756

635

870

673

994

8

529

664

566

766

606

874

7

460

635

488

711

518

788

6

413

545

444

623

475

700

5

376

488

400

555

424

620

4

354

437

370

492

386

548

3

330

397

344

438

356

481

2

326

354

333

387

343

420

1

320

334

324

349

327

363

3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66

Amatpersonu un darbinieku mēnešalga ministriju padotībā esošajās iestādēs

(euro)

Mēnešalgu grupa

1.kategorija

2.kategorija

3.kategorija

min

max

min

max

min

max

16

       

1283

2441

15

   

970

2186

1007

2353

14

   

757

1983

785

2264

13

542

1458

583

1678

626

1917

12

465

1253

501

1442

538

1647

11

390

1052

421

1209

451

1382

10

360

894

369

1028

384

1174

9

350

756

357

870

366

994

8

344

664

350

766

356

874

7

339

635

346

711

353

788

6

334

545

340

623

346

700

5

332

488

337

555

343

620

4

329

437

334

492

340

548

3

326

397

330

438

336

481

2

323

354

326

387

332

420

1

320

334

324

349

327

363"

1.6. svītrot 7.pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministra vietā -
labklājības ministre Ilze Viņķele

01.01.2014