Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 15.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 2013, 61., 87., 106.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20) militārie jūras novērošanas tehniskie līdzekļi - Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošas uz zemes uzbūvētas (uzstādītas) būves, iekārtas un konstrukcijas Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo ūdeņu kontroles, aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai."

2. Papildināt 12.panta otrās daļas 9.punktu ar vārdiem "un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem".

3. 21.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"21.pants. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Aizsargjoslas ap militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu nepārtrauktu, efektīvu un drošu darbību Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Aizsargjoslu maksimālais platums no objekta centra:

1) ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem uz sauszemes ir 15 kilometri;

2) ap militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem uz sauszemes ir 8 kilometri.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) To valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem tiek veidotas aizsargjoslas, un aizsargjoslas platumu ap katru šādu objektu nosaka Ministru kabinets."

4. 33.pantā:

aizstāt astotajā daļā skaitļus un vārdus "18., 21. un 23.1 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "18.pantā, 21.panta otrajā daļā un 23.1 pantā";

aizstāt devītajā daļā skaitļus un vārdus "14., 16. (izņemot 16.panta otrās daļas 2.1 punktu), 17., 19., 20., 22., 23., 30., 32.1, 32.2 un 32.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "14., 16. (izņemot 16.panta otrās daļas 2.1 punktu), 17., 19., 20.pantā, 21.panta trešajā un ceturtajā daļā, 22., 23., 30., 32.1, 32.2 un 32.4 pantā".

5. 50.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"50.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizsargjoslās ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem papildus šā likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem aizliegts celt ēkas un būves, kas traucē to darbību. Ministru kabinets nosaka ierobežojumus ēku un būvju celtniecībai aizsargjoslās ap valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Ministru kabinets līdz 2014.gada 28.februārim izdod šā likuma 21.panta ceturtajā daļā un 50.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

24. Šā likuma 50.panta otrajā daļā noteiktie aprobežojumi neattiecas uz tādu ēku un būvju būvniecību, par kurām līdz 2014.gada 28.februārim ir izsniegta būvatļauja."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 28.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 12.decembrī

01.03.2014