Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1402

Rīgā 2013.gada 10.decembrī (prot. Nr.66 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
29.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 69.nr.; 2011, 52.nr.; 2012, 165.nr.; 2013, 153.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 25.punktā vārdus "kontos pamatlīdzekļu sastāvā" ar vārdiem "kontos pamatlīdzekļu vai finanšu ieguldījumu sastāvā";

1.2. papildināt noteikumus ar 25.1 un 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Valsts īpašumus, kuri nodoti privatizācijai vai atsavināšanai un kuru īpašuma tiesības zemesgrāmatā vai kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistrā ir reģistrētas uz valsts vārda privatizāciju (atsavināšanu) veicošās institūcijas personā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta septīto daļu, likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 36.panta otro daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 10.panta pirmās daļas 2.punktu, uzskaita Ekonomikas ministrija.

25.2 Nekustamos īpašumus, kuri nodoti privatizācijai vai atsavināšanai un kurus privatizāciju (atsavināšanu) veicošā institūcija ir ņēmusi valdījumā, bet kuru īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā, uzskaita Ekonomikas ministrija.";

1.3. papildināt noteikumus ar 200.5 punktu šādā redakcijā:

"200.5 Ekonomikas ministrija nodrošina, ka:

200.5 1. ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim grāmatvedības uzskaitē tiek ieviestas šo noteikumu 25.1 punktā minētās prasības attiecībā uz valsts kapitāla daļām (akcijām);

200.5 2. ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim grāmatvedības uzskaitē tiek ieviestas šo noteikumu 25.1 un 25.2 punktā minētās prasības attiecībā uz valstij piederošajiem (piekrītošajiem) nekustamajiem īpašumiem.";

1.4. papildināt 1.pielikuma I nodaļas "Kontu plāna shēma" tabulu aiz konta 1359 ar kontiem 1370, 1371, 1372, 1374 un 1375 šādā redakcijā:

"   1370   Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
      1371 Turējumā nodotā līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
      1372 Turējumā nodotā līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
      1374 Turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā
      1375 Turējumā nodotie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā"

1.5. izteikt 1.pielikuma II nodaļas "Grāmatvedības kontu apraksts" 195.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārējās rezervēs uzskaitītas tikai 2008.gadā sākotnēji atzītās mežaudžu sākotnējās atzīšanas vērtības atbilstoši Meža valsts reģistra datiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts

01.01.2014