Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.52

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 19.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.3.apakšpunktā skaitli un saīsinājumu "0,30 Ls" ar skaitli un vārdu "0,43 euro";

1.2. svītrot 10.punktu;

1.3. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šo saistošo noteikumu 9.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.52 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.28 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos", aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro un grozot lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.
2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un saskaņotu to ar Administratīvā procesa likuma regulējumu.
3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1 = LVL 0,702804.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz atteikties no nepieciešamības vērsties Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļā, lai apstrīdētu Labklājības pārvaldes lēmumu. Pēc grozījumu spēkā stāšanās Labklājības pārvaldes lēmums apstrīdams, vēršoties pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

01.01.2014