Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.49

Jūrmalā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.25, 16.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "ikmēneša atlīdzības" ar vārdiem "ikmēneša pabalsta";

1.2. izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Tiesības saņemt atlīdzību ir audžuģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas pilsētā.";

1.3. aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 120 (viens simts divdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "171 euro";

1.4. aizstāt 2.1.1.apakšpunktā vārdus "Pašvaldības ikmēneša atlīdzība" ar vārdu "Atlīdzība";

1.5. aizstāt 2.1.2.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 80 (astoņdesmit lati)" ar skaitli un vārdu "114 euro";

1.6. aizstāt 2.1.3.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 160 (viens simts sešdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "228 euro";

1.7. aizstāt 2.1.4.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 240 (divi simti četrdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "342 euro";

1.8. aizstāt 2.1.5.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 320" (trīs simti divdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "456 euro";

1.9. aizstāt 2.1.6.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 400 mēnesī (četri simti latu)" ar skaitli un vārdiem "570 euro mēnesī";

1.10. aizstāt 2.1.7.apakšpunktā skaitli un vārdus "Ls 480 (četri simti astoņdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "683 euro".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

01.01.2014