Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1270

Rīgā 2013.gada 5.novembrī (prot. Nr.58 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otro un
septīto daļu un 28.1 panta otro un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205.; 2010, 150.nr.; 2012, 142.nr.; 2013, 158.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.4.apakšpunktā apzīmējumu "Ls/MW" ar apzīmējumu "EUR/MW";

1.2.  52.2.apakšpunktā:

1.2.1. aizstāt apzīmējumu "LVL/MW" ar apzīmējumu "EUR/MW";

1.2.2. svītrot vārdu "(ieskaitot)";

1.3. izteikt 53.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus vai kūdru:

C= Tg × k × 4,5, kur
9,3

C - cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju (EUR/MWh);

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n.m3);

k - cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;";

1.4. izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī koģenerācijas elektrostacijām vai šo elektrostaciju koģenerācijas iekārtām aprēķina, izmantojot šādas formulas:

55.1. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā izmanto cieto kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 224 459) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

M = 224459 × P  
12

55.2. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā par kurināmo izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 136 186) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

M = 136186 × P , kur
12

M - garantētā maksa par koģenerācijas elektrostacijā vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā uzstādīto elektrisko jaudu (EUR/mēnesī);

P - koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).";

1.5. aizstāt 3.pielikuma 3.1.apakšpunkta tabulas 4.punktā apzīmējumu "Ls/1000 m3" ar apzīmējumu "EUR/1000 m3";

1.6. aizstāt 3.pielikuma 3.1.apakšpunkta tabulas 8.punktā apzīmējumu "Ls/t" ar apzīmējumu "EUR/t";

1.7. aizstāt 3.pielikuma 3.1.apakšpunkta tabulas 13.punktā apzīmējumu "Ls/m3ber" ar apzīmējumu "EUR/m3ber";

1.8. aizstāt 3.pielikuma 3.2.apakšpunkta tabulas 3.punktā apzīmējumu "Ls/MWh" ar apzīmējumu "EUR/MWh";

1.9. aizstāt 5.pielikuma II nodaļas 4.punktā apzīmējumu "Ls/1000 m3" ar apzīmējumu "EUR/1000 m3";

1.10. aizstāt 5.pielikuma II nodaļas 8.punktā apzīmējumu "Ls/t" ar apzīmējumu "EUR/t";

1.11. aizstāt 5.pielikuma II nodaļas 13.punktā apzīmējumu "Ls/m3ber" ar apzīmējumu "EUR/m3ber";

1.12. aizstāt 5.pielikuma II nodaļas 17.punktā apzīmējumu "Ls/MWh" ar apzīmējumu "EUR/MWh";

1.13. aizstāt 5.pielikuma II nodaļas 23.punktā apzīmējumu "Ls/MWh" ar apzīmējumu "EUR/MWh".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

01.01.2014