Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1363

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 1.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 12.nr.; 2011, 105.nr.; 2012, 117.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. plēsēju (Carnivora) kārtas dzīvnieki - suņi, kaķi un baltie seski:

6.1.1. atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr. 576/2013) 6. vai 7.pantā noteiktajām prasībām;

6.1.2.  48 stundu laikā pirms izvešanas ir klīniski izmeklēti un atzīti par piemērotiem pārvadāšanai paredzētajā veidā saskaņā ar Padomes 2004.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā. Klīnisko izmeklēšanu veic dienesta pilnvarots praktizējošs veterinārārsts;";

1.2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ievedot Latvijā plēsēju (Carnivora) kārtas dzīvniekus - suņus, kaķus un baltos seskus -, ievēro šādas prasības:

11.1. dzīvnieki atbilst Regulas Nr. 576/2013 10.panta 1.punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā un 12.panta 1.punkta "a" apakšpunktā noteiktajām prasībām;

11.2.  48 stundu laikā pirms ievešanas dzīvnieki ir klīniski izmeklēti un atzīti par piemērotiem pārvadāšanai paredzētajā veidā. Klīnisko izmeklēšanu veic trešās valsts kompetentās iestādes pilnvarots veterinārārsts.";

1.3. izteikt 11.5 punktu šādā redakcijā:

"11.5 Ja nav izpildītas mājas (istabas) dzīvnieku ievešanas prasības, Valsts ieņēmumu dienests, apspriežoties ar dienesta deleģētu praktizējošu veterinārārstu, rīkojas atbilstoši Regulas Nr. 576/2013 35.pantam.";

1.4. svītrot 11.7 punktu;

1.5. papildināt III nodaļu ar 11.8 punktu šādā redakcijā:

"11.8 Ja nav izpildītas šo noteikumu 11.3 punktā minētās prasības, dienests rīkojas atbilstoši Regulas Nr. 576/2013 35.pantam.";

1.6. papildināt noteikumus ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Līdz 2014.gada 28.decembrim, ja nav izpildītas šo noteikumu 11.3 punktā minētās prasības, dienests rīkojas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulas (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālajai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK, 14.panta trešajā daļā noteiktajam.";

1.7. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Direktīvas Nr.2013/31/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē suņu, kaķu un mājas sesku tirdzniecību Savienībā un to importu Savienībā."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.7.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 29.decembrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

29.11.2013