Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1359

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.63 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"

Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
64.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 130.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja mantojuma atklāšanās izsludināta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Latvijas Zvērinātu notāru padome ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sludinājuma publicēšanas nodrošina šo noteikumu 4.7.apakšpunktā minētās ailes papildināšanu ar attiecīgā izdevuma numuru, publicēšanas gadu, mēnesi un dienu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. izdruku no publisko testamentu reģistra par pēdējās gribas rīkojuma esību.";

1.3. papildināt 22.punktu un V nodaļas nosaukumu aiz vārda "pēdējo" ar vārdu "deklarēto";

1.4. papildināt 29.punktu aiz vārdiem "mantojuma atstājēja" ar vārdiem "pēdējo deklarēto";

1.5. aizstāt 30.punktā vārdus "Latvijas valsts valūtā" ar vārdu "euro";

1.6. izteikt 32.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Naudas līdzekļu vērtība ir to nominālvērtība euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.";

1.7. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Zvērināts notārs izsniedz lietvedības kārtībā apliecinātu mantojuma apliecības kopiju legatāriem, kas minēti aktā, ar kuru pēdējās gribas rīkojuma akts atzīts par spēkā stājušos, un kreditoriem, kas iesnieguši pretenzijas mantojuma lietā."

2. Šo noteikumu 1.5. un 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

29.11.2013