Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/39

Carnikavā 2013. gada 23. oktobrī

Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 22.05.2013. saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 "Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 23. oktobra lēmumu (prot. Nr. 21, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Euro ieviešanas kārtības likuma
31. panta pirmo un trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 "Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. Par 10.1.-10.11. punktos minēto noteikumu pārkāpumu:

- izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 75.00 (fiziskām personām);

- izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 145.00 (juridiskām personām)."

2. Grozījumi stājas spēkā 01.01.2014.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 24. oktobrīPaskaidrojuma raksts
Carnikavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. SN/2013/39 "Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 2013. gada 22. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2013/8 "Par kārtību Carnikavas sporta kompleksa teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai. Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo daļu, pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā; pamatojoties uz šī likuma 31. panta trešo daļu ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
2. Īss projekta satura izklāsts Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai. Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, nepiemērojot noteikto vispārējo apaļošanas principu - Euro ieviešanas kārtības likuma 6. panta prasības, piemērojot principu - apaļošana par sliktu tām personām, kurām uzliek sodu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekmēs, jo apaļošanas rezultātā tiek palielināta naudas soda summa.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014