Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1324

Rīgā 2013.gada 19.novembrī (prot. Nr.61 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta septīto, astoto un devīto daļu un 13.panta septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 99., 187.nr.; 2010, 156.nr.; 2011, 41., 117., 179.nr.; 2012, 26., 93., 106.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 15.1 punktā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs";

1.2. papildināt 17.3 un 17.4 punktu aiz vārdiem "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (attiecīgā locījumā) ar abreviatūru ""BIOR"";

1.3. izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja atbalsta pretendents uz atbalstu pretendē pirmo reizi, tas reģistrējas vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu, aizpildot un iesniedzot attiecīgajā zemkopības nozares iestādē atbilstošo zemkopības nozares klienta reģistrācijas veidlapu. Ja atbalsta pretendents piesakās uz atbalstu no tiešā atbalsta shēmu maksājumiem vai vides un lauku ainavas uzlabošanas maksājumiem, tas papildus iesniedz informāciju par apsaimniekotajiem zemes gabaliem (3.pielikums). Minēto informāciju var iesniegt Lauku atbalsta dienestā klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu.

30. Ja ir izmaiņas iesniegtajās zemkopības nozares klienta reģistrācijas veidlapās minētajā informācijā, atbalsta pretendents divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās atkārtoti aizpilda atbilstošo veidlapu un iesniedz to attiecīgajā zemkopības nozares iestādē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu.";

1.4. aizstāt 47.punktā skaitli un vārdu "65 latus" ar skaitli un vārdu "100 euro";

1.5. svītrot 1. un 2.pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

23.11.2013