Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1309

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.; 2011, 75., 141.nr.; 2012, 142., 181.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 5 947 437 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 5 055 321 euro un privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, − ne mazāk kā 892 116 euro.";

1.2. aizstāt 9.2.apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "5 000 latu" ar skaitli un vārdu "7 115 euro";

1.3. aizstāt 9.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "1 000 latu" ar skaitli un vārdu "1423 euro";

1.4. aizstāt 16.1 2.3.apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.5. izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam - 450 000 euro.

21. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz šādu rādītāju kopsummu:

21.1. projekta pamatfinansējuma rādītājs - līdz 19 921 euro uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;

21.2. projekta papildu finansējuma rādītājs par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē:

21.2.1. līdz 2846 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt divas ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.2. līdz 2135 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt trīs ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.3. līdz 1708 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt četras ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.4. līdz 1423 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt piecas ģimenes ārstu prakses vai vairāk par piecām ģimenes ārstu prakses vietām vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē.";

1.6. aizstāt 1.pielikuma C daļas nosaukumā un D daļas nosaukumā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR";

1.7. aizstāt 3.pielikuma 1.2.apakšpunktā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

1.8. izteikt 3.pielikuma 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. Minimālās attiecināmās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam ir 1000 euro, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam - 450 000 euro

Jā/Nē

NA/P"

1.9. izteikt 3.pielikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā attiecināmais finansējuma apjoms uz vienu ģimenes ārsta praksi (neieskaitot papildu finansējumu par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā pakalpojumu sniegšanas adresē)*

1/N"

5691 euro un mazāk

5

No 5692 euro līdz 9960 euro

4

No 9961 euro līdz 14 229 euro

3

No 14 230 euro līdz 17 074 euro

2

No 17 075 euro līdz 19 920 euro

1

19 921 euro un vairāk

0


2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Veselības ministra vietā -
zemkopības ministre Laimdota Straujuma

01.01.2014