Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1287

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 49.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28.nr.; 2009, 57., 157.nr.; 2013, 158.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar X1 nodaļu šādā redakcijā:

"X1. Pasākumi, kas veicami, lai novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos
no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas

71.1 Transportlīdzekļa vadītājs, kas pārvadā dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus un dzīvnieku barību uz dzīvnieku novietni ar tam paredzētu transportlīdzekli (turpmāk - transportlīdzeklis), iebraucot Latvijā no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, uzrāda kontrolei transportlīdzekļa kravas nodalījumu, iekraušanas rampas, transportlīdzekļa ekipējumu, kā arī transportlīdzekļa ritošo daļu, kabīni, darba apģērbu un apavus.

71.2 Šo noteikumu 71.1 punktā minētajam transportlīdzeklim un transportlīdzekļa ritošajai daļai, kabīnei, dzīvnieku vai kravas nodalījumam, transportlīdzekļa aprīkojumam, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, aizsargtērpam un apaviem, kas izmantoti dzīvnieku vai lopbarības izkraušanā, pēc pēdējās dzīvnieku vai lopbarības izkraušanas un pirms iebraukšanas Latvijā no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas jābūt mazgātiem un dezinficētiem, un to apliecina transportlīdzekļa vadītāja vai operatora aizpildīta deklarācija (1.pielikums) vai cits līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīta deklarācijā minētā informācija.

71.3 Amatpersona robežšķērsošanas vietā veic šo noteikumu 71.1 punktā minētā transportlīdzekļa un tā ritošās daļas, kabīnes, dzīvnieku vai kravas nodalījuma, transportlīdzekļa aprīkojuma, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, dzīvnieku vai lopbarības izkraušanā izmantotā aizsargtērpa un apavu kontroli un pārliecinās par deklarācijā vai citā līdzvērtīgā dokumentā norādītās informācijas atbilstību esošajai situācijai. Deklarācijas vai cita līdzvērtīga dokumenta oriģinālu amatpersona glabā trīs gadus.

71.4 Ja šo noteikumu 71.3 punktā minētās kontroles laikā, veicot darbības, lai vizuāli pārliecinātos par transportlīdzekļa tīrību, konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras ir veiktas apmierinoši (vizuālās inspekcijas laikā netiek konstatēti mazgājami traipi, atkritumi, dubļi, dzīvnieku atstāti izkārnījumi, dzīvnieku barība), kā arī ja dienests papildus šo noteikumu 71.3 punktā minētajiem pasākumiem noteicis, organizējis un veicis iepriekš tīrītu transportlīdzekļu papildu dezinfekciju, transportlīdzekļa vadītājam vai operatoram izsniedz sertifikātu (2.pielikums).

71.5 Ja šo noteikumu 71.3 punktā minētās kontroles laikā konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras veiktas neapmierinoši, amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

71.5 1. nosūta transportlīdzekli mazgāšanai un dezinfekcijai uz robežšķērsošanas vietas tuvumā šim nolūkam aprīkotu vietu vai mazgāšanas un dezinfekcijas procedūru veic robežkontroles punktā. Pēc transportlīdzekļa mazgāšanas un dezinfekcijas izsniedz sertifikātu (2.pielikums);

71.5 2. ja robežšķērsošanas vietas tuvumā nav aprīkotas transportlīdzekļu mazgāšanas un dezinfekcijas vietas un netīrītais un nedezinficētais transportlīdzeklis rada risku infekcijas slimības ierosinātāju nokļūšanai apkārtējā vidē (piemēram, vizuālajā apskatē konstatē mazgājamus traipus, atkritumus, dubļus, dzīvnieku atstātus izkārnījumus, dzīvnieku barību), transportlīdzekli nosūta atpakaļ attiecīgi uz Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

71.6 Šo noteikumu 2.pielikumā minētā sertifikāta oriģinālu saņem transportlīdzekļa vadītājs vai operators un glabā to trīs gadus. Amatpersona trīs gadus glabā sertifikāta kopiju."

2. Papildināt noteikumus ar 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.83

Transportlīdzekļa mazgāšanas un dezinfekcijas deklarācija iebraukšanai Latvijā no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas

Es, transportlīdzekļa
 

(transportlīdzekļa reģistrācijas numurs)

vadītājs, operators (vajadzīgo pasvītrot) ,
 

(vārds, uzvārds)

 

deklarēju, ka dzīvnieku pēdējā iekraušana tika veikta:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

     

Pēc kravas nodalījuma izkraušanas transportlīdzeklis ir iztīrīts un dezinficēts.

Iztīrīts un dezinficēts (nevajadzīgo svītrot):

transportlīdzekļa kravas nodalījums (kravas transportlīdzekļa virsbūve);

iekraušanas rampa;

iekārta, kas bijusi saskarē ar dzīvniekiem;

transportlīdzekļa ritošā daļa (riteņi);

vadītāja kabīne;

izkraušanas laikā izmantotais aizsargapģērbs un aizsargapavi.

Tīrīšana un dezinfekcija tika veikta:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

     

Dezinfekcijas līdzeklis lietots ražotāja ieteiktajā koncentrācijā:

(norādīt vielu un koncentrāciju)

Nākamā dzīvnieku iekraušana paredzēta:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

     
       

(datums)

 

(vieta)

 

(transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds)

 

(uzņēmuma adrese)

 

(transportlīdzekļa vadītāja paraksts)

 

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

     
       

(datums)

 

(vieta)

 

(transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds)

 

(uzņēmuma adrese)

 

(transportlīdzekļa vadītāja paraksts)

 

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

     
       

(datums)

 

(vieta)

 

(transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds)

 

(uzņēmuma adrese)

 

(transportlīdzekļa vadītāja paraksts)

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.83

Sertifikāts mazgātiem un dezinficētiem transportlīdzekļiem, kas Latvijā iebrauc no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas

Es, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ,
 

(vārds, uzvārds)

 
apliecinu, ka esmu pārbaudījis transportlīdzekli(-ļus) ar reģistrācijas numuru(-iem):
 

(datums)

   

(ierakstīt reģistrācijas numuru(-us))

un, vizuāli pārbaudot, esmu konstatējis, ka ir iztīrīts un dezinficēts (nevajadzīgo svītrot):

transportlīdzekļa kravas nodalījums (kravas transportlīdzekļa virsbūve);

iekraušanas rampa;

aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem;

transportlīdzekļa ritošā daļa (riteņi);

vadītāja kabīne;

aizsargapģērbs un aizsargapavi, kas izmantoti dzīvnieku izkraušanā.

Informācija sniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" X1 nodaļas prasībām vai citā līdzvērtīgā veidā, iekļaujot visas minēto noteikumu X1 nodaļā norādītās pozīcijas.

Datums

Laiks

Vieta

Kompetentā iestāde

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora paraksts

         

Zīmogs

Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem)

Zīmogam un parakstam jābūt tādā krāsā, kas atšķiras no dokumenta drukājuma krāsas."

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma

15.11.2013