Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1300

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 103., 144.nr.; 2011, 66.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 938 755 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 4 938 755 euro.";

1.2. aizstāt 17.punktā skaitli un vārdu "100 000 latu" ar skaitli un vārdu "142 287 euro";

1.3. izteikt 51.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. iekšzemes transporta izdevumi (sabiedriskā transporta un degvielas izmaksas nokļūšanai līdz sociālā pakalpojuma saņemšanas vietai) šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai, kas personai nepārsniedz 7,11 euro dienā un personai ar invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi, nepārsniedz 21,34 euro dienā, izņemot gadījumu, ja paredzētas šo noteikumu 51.3. un 51.4.apakšpunktā minētās izmaksas;";

1.4. aizstāt 51.2.apakšpunktā vārdus "trīs latus" ar skaitli un vārdu "4,27 euro";

1.5. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas - iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas, kā arī amortizācijas izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās attiecināmas uz projekta īstenošanas periodu un amortizējamie aktīvi nav iegādāti, izmantojot publisko finansējumu, inventāra (mazvērtīga un biroja inventāra priekšmetu izmaksas, ja to vērtība ir līdz 213 euro par vienību un to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes izmaksas, telpu īres un nomas izmaksas. Ja šo noteikumu 50.1.2.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros paredz darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas speciālistiem, kas piesaistīti šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, vienas darba vietas aprīkojuma īres un nomas izmaksas nedrīkst pārsniegt 2 134,31 euro. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.";

1.6. aizstāt 54.6.apakšpunktā vārdus "trīs santīmus" ar skaitli un vārdu "0,04 euro";

1.7. aizstāt 56.6.apakšpunktā skaitli un vārdu "150 latiem" ar skaitli un vārdu "213 euro";

1.8. izteikt 1.pielikuma 6.1.apakšsadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6.1. Projekta finansēšanas plāns, EUR:";

1.9. izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšsadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR:";

1.10. aizstāt 1.pielikuma 6.2.apakšsadaļā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

01.01.2014