Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1291

Rīgā 2013.gada 12.novembrī (prot. Nr.60 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksu kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma
36.panta trešo un sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 104.nr.; 2011, 2., 84.nr.; 2012, 102.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 24.punktā skaitli un vārdu "50 latu" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";

1.2. aizstāt 30.punktā vārdus "Latvijas Bankas noteikto" ar vārdiem "grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu";

1.3. aizstāt 38.punktā skaitļus un vārdus "1200 latu gadā pieaugušajiem un 700 latu gadā bērniem" ar skaitļiem un vārdiem "1708 euro gadā pieaugušajiem un 997 euro gadā bērniem";

1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Darbinieka algas pabalsts, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalsts

1. Noteikt šādus maksimālos darbinieka algas pabalstus, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstus kalendāra gadā:

(euro)

Nr.
p.k.

Amats/dienesta pakāpe/
mēnešalgu grupa

Algas pabalsts

Pabalsts
par laulātā uzturēšanos ārvalstī

Pabalsts par bērna uzturēšanos ārvalstī

līdz 12 gadu vecumam

no 12 gadu vecuma

1.1. Vēstnieks, prokurors - Eirojusta pārstāvis, ģenerālleitnants (Jūras spēkos - viceadmirālis), valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai

30 023

10 530

3 700

4 127

1.2. Pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, Konsulārās nodaļas vadītājs vēstniecībā Krievijas Federācijā, ģenerālmajors (Jūras spēkos - kontradmirālis), brigādes ģenerālis (Jūras spēkos - flotiles admirālis)

25 897

9 107

3 700

4 127

1.3. Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, pulkvedis (Jūras spēkos - kapteinis), konsulāta vadītājs, nozares padomnieks, nodaļas vadītājs, konsulārās nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 13.mēnešalgu grupai

23 193

8 111

3 700

4 127

1.4. Pirmais sekretārs, 2.ranga aizsardzības atašejs, pulkvežleitnants (Jūras spēkos - komandkapteinis), konsuls, nozares atašejs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 11. vai 12.mēnešalgu grupai

21 628

7 399

3 700

4 127

1.5. Otrais sekretārs, informācijas sistēmu administrators, 3.ranga aizsardzības atašejs, majors (Jūras spēkos - komandleitnants), vicekonsuls, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais grāmatvedis, vecākais lietvedis, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 10.mēnešalgu grupai

19 778

6 830

3 700

4 127

1.6. Trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, jaunāko virsnieku sastāva karavīrs, nozares atašeja palīgs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, lietvedis, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs

18 213

6 403

3 700

4 127

1.7. Atašejs, instruktoru sastāva karavīrs, vecākais referents, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 7., 8. vai 9.mēnešalgu grupai

17 502

6 119

3 700

4 127

1.8. Kareivju sastāva karavīrs

16 506

5 834

3 700

4 127

1.9. Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.mēnešalgu grupai

8 395

2 989

3 700

4 127

2. Darbinieku algas pabalstu, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstu apmērus nosaka nosūtītājas institūcijas vadītājs ar rīkojumu, ņemot vērā institūcijas finanšu līdzekļus, bet ne mazākā apmērā, kādi tika noteikti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

3. Pabalsta galīgo apmēru aprēķina, reizinot nosūtītājas institūcijas vadītāja noteiktā pabalsta apmēru ar dzīves dārdzības koeficientu.";

1.5. izteikt 3. un 4.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei

Noteikt pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei šādā apmērā:

(euro)

Nr.
p.k.

Amats/dienesta pakāpe

Pabalsta apmērs

1. Vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, prokurors - Eirojusta pārstāvis, augstāko virsnieku sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai

1 280,58

2. Padomnieks, 1.ranga aizsardzības atašejs, nozares padomnieks, konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs, sakaru virsnieks, vecāko virsnieku sastāva karavīrs, 2.ranga aizsardzības atašejs, 3.ranga aizsardzības atašejs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 13.mēnešalgu grupai

1 067,15

3. Nozares atašejs

996,01

4. Pirmais sekretārs, nozares atašeja palīgs, konsuls, konsulāta vadītājs, otrais sekretārs, informācijas sistēmu administrators, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, aizsardzības atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmas uzturētājs, lietvedis, vecākais referents, jaunāko virsnieku un instruktoru sastāva karavīrs, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 7., 8., 9., 10., 11. vai 12.mēnešalgu grupai

853,72

5. Automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, kareivju sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.mēnešalgu grupai

711,44

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija
noteikumiem Nr.602

Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas

1. Dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai darbinieki atbilstoši amatiem tiek sadalīti šādās grupās:

1.1. I grupa - vēstnieks, pārstāvniecības vadītājs, pilnvarotais lietvedis, ģenerālkonsuls, prokurors - Eirojusta pārstāvis, augstāko virsnieku sastāva karavīrs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai;

1.2. II grupa - padomnieks, nozares padomnieks, sakaru virsnieks, pirmais sekretārs, nozares atašejs, konsuls, konsulāta vadītājs, konsulārās nodaļas vadītājs, nodaļas vadītājs, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 11., 12. vai 13.mēnešalgu grupai;

1.3. III grupa - 1.ranga aizsardzības atašejs, 2.ranga aizsardzības atašejs, 3.ranga aizsardzības atašejs, vecāko virsnieku sastāva karavīrs;

1.4. IV grupa - jaunāko virsnieku sastāva karavīrs, aizsardzības atašeja palīgs;

1.5. V grupa - otrais sekretārs, vicekonsuls, vecākais grāmatvedis, informācijas sistēmu administrators, kancelejas nodaļas vadītājs, vecākais lietvedis, trešais sekretārs, nozares atašeja palīgs, atašejs, grāmatvedis, kancelejas nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists, informācijas sistēmu uzturētājs, lietvedis, automobiļa vadītājs, saimniecības pārzinis, vecākais referents, instruktoru un kareivju sastāva karavīrs, mājas pārvaldnieks, valsts tiešās pārvaldes amatpersona, kuras amats atbilst 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10.mēnešalgu grupai.

2. Noteikt šādu maksimālo dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru kalendāra gadā:

(euro)

Nr.
p.k.

Valsts

I grupa

II grupa

III grupa

IV grupa

V grupa

2.1. Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona)

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.2. Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

61 454

41 107

39 243

34 884

30 735

2.3. Austrija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.4. Azerbaidžāna

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.5. Baltkrievija (Minska)

16 904

11 270

11 411

10 143

8 452

2.6. Baltkrievija (Vitebska)

13 461

9 078

9 093

8 082

6 731

2.7. Beļģija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.8. Bulgārija

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.9. Čehija

27 078

18 000

18 172

16 153

13 461

2.10. Dānija

37 251

24 730

25 144

22 351

18 626

2.11. Ēģipte

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.12. Francija (Parīze)

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.13. Francija (Strasbūra)

33 808

22 539

22 937

20 390

16 904

2.14. Grieķija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.15. Gruzija

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.16. Igaunija

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.17. Itālija

40 538

27 078

26 699

23 733

20 348

2.18. Izraēla

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.19. Īrija

52 704

35 202

33 787

30 032

26 452

2.20. Japāna

54 155

36 312

37 422

33 011

27 078

2.21. Kanāda

30 365

20 348

20 496

18 219

15 183

2.22. Kazahstāna

54 155

35 999

37 422

33 011

27 078

2.23. Krievija (Maskava)

43 953

29 312

28 069

24 951

21 984

2.24. Krievija (Sanktpēterburga)

27 078

20 191

19 366

16 819

16 904

2.25. Krievija (Kaļiņingrada)

27 078

20 191

19 366

16 819

16 904

2.26. Krievija (Pleskava)

13 461

9 078

8 694

7 727

6 731

2.27. Ķīna

54 155

35 999

36 938

32 493

27 078

2.28. Lielbritānija

57 186

38 048

36 386

32 342

28 486

2.29. Lietuva

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.30. Moldova

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.31. Nīderlande

37 251

24 730

25 144

22 351

18 626

2.32. Norvēģija

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.33. Polija

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.34. Portugāle

30 365

20 348

20 496

18 219

15 183

2.35. Rumānija

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.36. Slovēnija

27 078

18 000

17 986

15 988

13 461

2.37. Somija

37 251

24 730

25 144

22 351

18 626

2.38. Spānija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.39. Šveice

40 538

27 078

27 469

24 417

20 348

2.40. Turcija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.41. Ukraina

23 634

15 809

16 059

14 275

11 896

2.42. Ungārija

27 078

18 000

17 986

15 988

13 461

2.43. Uzbekistāna

16 904

11 270

11 411

10 143

8 452

2.44. Vācija

33 808

22 539

22 821

20 285

16 904

2.45. Zviedrija

37 251

24 887

25 144

22 351

18 626

3. Ņemot vērā nosūtītājas institūcijas finanšu līdzekļus, dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmērus var samazināt institūcijas vadītājs ar rīkojumu.

4. Šajā pielikumā neminētajām valstīm piemēro Beļģijai noteikto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Ārlietu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

01.01.2014