Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1248

Rīgā 2013.gada 5.novembrī (prot. Nr.58 34.§)
Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 319.pantu

1. Noteikumi nosaka mantojuma apliecību paraugus:

1.1. apliecība par laulātā mantas daļu (1.pielikums);

1.2. mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) (2.pielikums);

1.3. mantojuma apliecība (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā) (3.pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumus Nr.319 "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 72.nr.).

3. Mantojuma lietās, kurās sludinājums par mantojuma atklāšanos publicēts līdz 2013.gada 30.jūnijam, mantojuma apliecību izsniedz atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem".

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1248

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republika

 apgabaltiesa

(nosaukums)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e) 
 

(vārds un uzvārds)

Reģistra Nr. ____________

Apliecība par laulātā mantas daļu

 

(izsniegšanas vieta, gads, diena un mēnesis)


Es, zvērināts(-a) notārs(-e)

,

 

(vārds un uzvārds)


savā prakses vietā 
 

(adrese)

apliecinu, ka pārdzīvojušajam(-ai) laulātajam(-ai)

 

(vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis, dzimšanas vieta)


ir tiesības uz daļu viņa(-as) un

(domājamās daļas apmērs)


 

mirušā(-ās) laulātā(-ās)

 

(miršanas gads, diena un mēnesis)

 

(vārds, uzvārds un personas kods,
ja personas koda nav, –


 kopīgajā mantā (mantas kopībā).

dzimšanas gads, diena un mēnesis, dzimšanas vieta)

 

Starp laulātajiem pastāvēja likumiskās/līgumiskās mantiskās attiecības kopš
 , kad noslēgta laulība/laulības līgums par mantas kopību.

(gads, diena un mēnesis)

 

Pārdzīvojušā laulātā norādītā laulāto kopmanta ir:

1) 

(mantas nosaukums)


2) 

(mantas nosaukums)


3) 

(mantas nosaukums)

Mantojuma lieta Nr._______________________

Amata atlīdzība  
 

(summa, valūta)

 

Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu) 
 

(summa, valūta)


PVN*  
 

(summa, valūta)

 

Valsts nodeva  
 

(summa, valūta)

 

Kopā  
 

(summa, valūta)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e)   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

* Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto likmi.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1248

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republika

 apgabaltiesa

(nosaukums)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e) 
 

(vārds un uzvārds)

Reģistra Nr. ____________

Mantojuma apliecība
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma)

 

(izsniegšanas vieta, gads, diena un mēnesis)


Es, zvērināts(-a) notārs(-e) 

,

 

(vārds un uzvārds)

 

savā prakses vietā 
 

(adrese)


apstiprinu mantojuma tiesībās uz mirušā(-ās)
 

(miršanas gads, diena un mēnesis)

 

 

(vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis, dzimšanas vieta)

atstāto mantojumu:

1) 

(mantinieka šķira, vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis,
dzimšanas vieta, laulība vai radniecība ar mantojuma atstājēju.


 

Ja mantinieks atbilst pirmajai, otrajai vai trešajai mantinieku šķirai un ir dzīvojis kopā ar mantojuma atstājēju, šo faktu norāda)


uz no visa atstātā mantojuma;
 

(domājamā daļa)

 

2) 

(mantinieka šķira, vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis,
dzimšanas vieta, laulība vai radniecība ar mantojuma atstājēju.


 

Ja mantinieks atbilst pirmajai, otrajai vai trešajai mantinieku šķirai un ir dzīvojis kopā ar mantojuma atstājēju, šo faktu norāda)


uz no visa atstātā mantojuma.
 

(domājamā daļa)

 

Mantinieki mantojumu ir pieņēmuši (vai pieņēmuši ar inventāra tiesībām) un norādījuši šādu mantas sastāvu:

1) 

(mantas nosaukums un novērtējums)


2) 

(mantas nosaukums un novērtējums)


3) 

(mantas nosaukums un novērtējums)

Mantojuma lieta Nr._______________________

Amata atlīdzība  
 

(summa, valūta)

 

Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu) 
 

(summa, valūta)


PVN*  
 

(summa, valūta)

 

Valsts nodeva  
 

(summa, valūta)

 

Kopā  
 

(summa, valūta)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e)   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīmes.
1. * Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto likmi.
2. Valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību pāreju maksājama pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
3. Atbilstoši Civillikuma 705.pantam sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru prasības tiek dzēstas.

 

(citas nepieciešamās piezīmes)

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1248

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republika

 apgabaltiesa

(nosaukums)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e) 
 

(vārds un uzvārds)

Reģistra Nr. ____________

Mantojuma apliecība
(akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā)

 

(apliecības izsniegšanas vieta, gads, diena un mēnesis)


Es, zvērināts(-a) notārs(-e) 

,

 

(vārds un uzvārds)

 

savā prakses vietā 
 

(adrese)


ar šo aktu atzīstu par stājušos likumīgā spēkā (atbilstošo atzīmēt): 
kopumā 
daļā  
 

(norādīt, kādā daļā)

 

 

mirušā(-ās)

 

(miršanas gads, diena un mēnesis)

 

(vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, –
dzimšanas gads, diena un mēnesis, dzimšanas vieta)

testamentu/mantojuma līgumu.

Testaments/mantojuma līgums sastādīts/noslēgts 

,

 

(gads, diena un mēnesis)

 

to apliecinājis 
 

(amatpersonas amats, vārds un uzvārds, iestādei – nosaukums)

un reģistrējis ar Nr._____________

Ja testaments sastādīts privāti, norāda ''Privāts testaments'':
 

Testamentu/mantojuma līgumu nolasījis zvērināts(-a) notārs(-e)
 

(vārds un uzvārds)

 

(gads, diena un mēnesis, kad testaments nolasīts)


Ar šo testamentu/mantojuma līgumu par legatāru uz 
 

(legāta priekšmets un novērtējums)


iecelts 
 

(vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis,
dzimšanas vieta, ziņas par radniecību vai laulību ar mantojuma atstājēju.

 

Ja legatārs atbilst pirmajai, otrajai vai trešajai mantinieku šķirai un ir dzīvojis kopā ar mantojuma atstājēju, šo faktu norāda)

Legatārs legātu ir pieņēmis.

Par mantinieku iecelts 
 

(vārds, uzvārds un personas kods, ja personas koda nav, – dzimšanas gads, diena un mēnesis,
dzimšanas vieta, ziņas par radniecību vai laulību ar mantojuma atstājēju.

 

Ja mantinieks atbilst pirmajai, otrajai vai trešajai mantinieku šķirai un ir dzīvojis kopā ar mantojuma atstājēju, šo faktu norāda)

uz (atbilstošo atzīmēt):

visu atstāto mantojumu;

_________________________ domājamo daļu no visa atstātā mantojuma.

Mantinieks mantojumu ir pieņēmis un norādījis šādu mantojuma sastāvu:

1) 

(mantas nosaukums un novērtējums)


2) 

(mantas nosaukums un novērtējums)


3) 

(mantas nosaukums un novērtējums)

Mantojuma lieta Nr._______________________

Amata atlīdzība  
 

(summa, valūta)

 

Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu) 
 

(summa, valūta)


PVN*  
 

(summa, valūta)

 

Valsts nodeva  
 

(summa, valūta)

 

Kopā  
 

(summa, valūta)

 

Zvērināts(-a) notārs(-e)   
 

(vārds un uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīmes.
1. * Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto likmi.
2. Valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību pāreju maksājama pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
3. Atbilstoši Civillikuma 705.pantam sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru prasības tiek dzēstas.

 

(citas nepieciešamās piezīmes)

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
08.11.2013