Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.517

Rīgā 2013.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 137.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam") (turpmāk - plāns) 3.pielikumā šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.1.4.3.apakšpunktā skaitļus "01.03.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.2. izteikt 1.2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3.1. Nodrošināt atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi A) Latvijai jānodrošina gada līdzekļu izlietojums saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2013.gadam".
2013.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu vismaz 169,7 milj. LVL apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 22,4 milj. LVL apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un 145,2 milj. LVL apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda

ZM

31.12.2013.

SMOU 3 - Vispārīgie programmas nosacījumi;
SMOU 3 - D: Strukturālās reformas;
SMOU - Q1: Strukturālās reformas
B) Uzlabota izvērtējumu kvalitāte, lai noteiktu, kā ES fondu atbalsts ietekmē sagaidāmo rezultātu sasniegšanu

FM

31.12.2014.

SMOU 4 - Annex 1,9.b
C) Nodrošināts, ka starpniekinstitūcijas izdevumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros no ERAF sasniedz vismaz EUR 60 milj. 2013.gadā, vismaz EUR 95 milj. 2014.gadā un vismaz EUR 140 milj. 2015.gadā

FM

31.12.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 9.a"

1.3. aizstāt 1.3.1.2.apakšpunktā skaitļus "01.07.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.4. svītrot 1.4.1.2.apakšpunktu;

1.5. izteikt 1.4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.2.2. Elektroenerģijas starpsavienojumi A/s "Latvenergo", AB "Lietuvos Energija" (Lietuva) un "Svenska Kraftnat" (Zviedrija) Baltijas-Zviedrijas starpsavienojuma attīstības projekts "NordBalt"

EM

01.12.2016.

_
Latvijas rietumu reģiona pārvades tīklu (Kurzemes loks) stiprināšanas projekts

EM

01.12.2013.

_"

1.6. svītrot 2.1.3.2.apakšpunktu;

1.7. aizstāt 2.1.3.3.apakšpunktā skaitļus "31.03.2013." ar skaitļiem "30.12.2013.";

1.8. aizstāt 2.1.3.3.apakšpunktā skaitļus "01.08.2013." ar skaitļiem "31.10.2013.";

1.9. aizstāt 2.1.3.3.apakšpunktā skaitļus "01.01.2013." ar skaitļiem "30.12.2013.";

1.10. aizstāt 2.2.2.2.apakšpunktā skaitļus "01.12.2013." ar skaitļiem "30.12.2013.";

1.11. aizstāt 2.4.1.1.apakšpunktā skaitļus "01.09.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.12. svītrot 2.4.2.2.apakšpunktu;

1.13. aizstāt 2.4.3.1.apakšpunktā skaitļus "01.09.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.14. aizstāt 2.4.3.2.apakšpunktā skaitļus "30.09.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.15. svītrot 2.4.3.3.apakšpunktu;

1.16. aizstāt 3.1.1.2.apakšpunktā skaitļus "01.03.2013." ar skaitļiem "31.12.2013.";

1.17. izteikt 3.1.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.12. Publiskā iepirkuma stiprināšana 2012.gada budžeta ietvaros piešķirt pietiekamus līdzekļus (papildus 0,3 milj. latu salīdzinājumā ar 2011.gada budžetu) papildu personālam un resursiem Iepirkumu uzraudzības birojam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: pirmspārbaužu skaita palielināšanai; administratīvās atbildības/sodu ieviešanai par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā no 2013.gada aprīļa; pieaugošā sūdzību skaita mazināšanai par iepirkumu procedūrām; EIS papildināšanai ar jauniem katalogiem (t.i., degvielu katalogiem)

FM, VARAM

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 14.a"

1.18. aizstāt 3.2.1.5.apakšpunktā skaitļus "01.10.2013." ar skaitļiem "15.12.2013.";

1.19. aizstāt 3.3.2.1.apakšpunktā skaitļus "31.12.2013." ar skaitļiem "30.06.2015.".

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

3. Pārskatu par plāna (par laikposmu no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim) izpildi finanšu ministram līdz 2014.gada 20.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

4. Sagatavojot pārskatu par plāna (par laikposmu no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim) izpildi, iesaistītajām institūcijām iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par uzdevumu izpildi un uzraudzību pēc 2014.gada 1.janvāra.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

31.10.2013