Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.38

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.7, 17.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma "Par autoceļiem" 6.panta 4.1daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.27) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. iedzīvotāja karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu, par saistošo noteikumu 17.punktā noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir šo saistošo noteikumu 14.1.-14.3.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā norādītās teritorijas ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, vai šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā, valdījumā vai turējumā. Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tajā ielas posmā, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese, vai šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā. Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā norādītajā teritorijā, izsniedz vienu iedzīvotāja karti attiecīgajā adresē;";

1.2. aizstāt 2.7.apakšpunktā skaitli un vārdu "14.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "14.1.-14.4.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā";

1.3. papildināt 2.9.apakšpunktu aiz vārda "operatora)" ar vārdiem "vai izmantojot mobilo lietotni";

1.4. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu, izņemot svētku dienas, jāmaksā:

11.1. šo saistošo noteikumu 14.1.-14.3.apakšpunktā un 14.6.apakšpunktā noteiktajā teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;

11.2. šo saistošo noteikumu 14.4.apakšpunktā noteiktajā teritorijā katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;

11.3. šo saistošo noteikumu 14.5.apakšpunktā noteiktajā teritorijā no 1.maija līdz 30.septembrim katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.";

1.5. svītrot 13.punktu;

1.6. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Par maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta šāda tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

14.1. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,99 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2,85 euro stundā A zonas teritorijā, kuru ierobežo Krišjāņa Valdemāra iela, Kalpaka bulvāris, Merķeļa iela, Marijas iela, 13.janvāra iela (izņemot 11.novembra krastmalu) (turpmāk - A zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu A zonas teritorijā ir 0,50 euro;

14.2. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,42 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 2,28 euro stundā B zonas teritorijā, kuru ierobežo Eksporta iela, Hanzas iela, Pulkveža Brieža iela, Dzirnavu iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Lāčplēša iela, Marijas iela (turpmāk - B zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu B zonas teritorijā ir 0,35 euro;

14.3. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,14 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu 1,71 euro stundā C zonas teritorijā, kuru ierobežo Hanzas iela, Krišjāņa Valdemāra iela, Aristida Briāna iela, Tallinas iela, Aleksandra Čaka iela, Matīsa iela, Valmieras iela, Satekles iela, Dzirnavu iela, Puškina iela, Krasta iela, 11.novembra krastmala (turpmāk - C zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu C zonas teritorijā ir 0,30 euro;

14.4. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 4,27 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 7,11 euro stundā R zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu, no 13.janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11.novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11.novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas apbūves līniju līdz Poļu gātei, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (turpmāk - R zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu R zonas teritorijā ir 1 euro;

14.5. par maksas autostāvvietas lietošanas dienu - 1,40 euro V zonas teritorijā, kuras robeža noteikta pa Pludmales ielu, no Mazsalacas ielas līdz Kāpu prospektam, pa Kāpu prospektu, no Pludmales ielas līdz Šalkones ielai, pa Šalkones ielu, no Kāpu prospekta līdz Garciema ielai, pa Garciema ielu, no Šalkones ielas līdz Paceplīša ielai, pa Paceplīša ielu, no Garciema ielas līdz Mazsalacas ielai, pa Mazsalacas ielu, no Paceplīša ielas līdz Pludmales ielai, un kurā ietilpst arī Pludmales iela no Mazsalacas ielas līdz Mangaļu prospektam un Mangaļu prospekts no Pludmales ielas līdz dzelzceļam (turpmāk - V zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu V zonas teritorijā ir 1,40 euro;

14.6. par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 0,85 euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu - 1,14 euro stundā šo saistošo noteikumu 14.1.-14.5.apakšpunktā neminētajā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - D zonas teritorija). Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu D zonas teritorijā ir 0,20 euro.";

1.7. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Maksa par lietotāja karti par kalendāro mēnesi (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

15.1. 608,35 euro - A zonas teritorijā;

15.2. 482,38 euro - B zonas teritorijā;

15.3. 363,66 euro - C zonas teritorijā;

15.4. 1500,31 euro - R zonas teritorijā;

15.5. 244,69 euro - D zonas teritorijā.";

1.8. aizstāt 16.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 150" ar skaitli un vārdu 213,43 euro";

1.9. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Maksa par iedzīvotāja karti par kalendāro mēnesi (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) ir:

17.1. 71,14 euro - A zonas teritorijā;

17.2. 56,91 euro - B zonas teritorijā;

17.3. 42,69 euro - C zonas teritorijā;

17.4. 85,37 euro - R zonas teritorijā;

17.5. 28,46 euro - D zonas teritorijā.";

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 17.1punktu šādā redakcijā:

"17.1 Samaksa par lietotāja karti, mēneša abonementu vai iedzīvotāja karti veicama par visām kalendārā mēneša dienām šajos saistošajos noteikumos noteiktajā (pilnā) apmērā (samaksa nav dalāma), samaksājot maksas autostāvvietu pilnvarotajam apsaimniekotājam līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam. Ja noteiktā samaksa tiek veikta vēlāk, maksas autostāvvietu atļauts lietot tikai tad, ja maksas autostāvvietas lietotājs, sazinoties ar maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju, ir pārliecinājies, ka maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs maksu par lietotāja kartes, mēneša abonementa vai iedzīvotāja kartes lietošanu ir saņēmis pilnā apmērā.";

1.11. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Tiesības lietot maksas autostāvvietu apliecina:

18.1. mēneša abonements šo saistošo noteikumu 14.punktā noteiktajās teritorijās esošu maksas autostāvvietu, par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu, lietošanai;

18.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegts čeks. Čeks ir derīgs tajā tarifu zonā, kurā tas ir izsniegts, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, izņemot V zonas teritoriju;

18.3. maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja atbildīgā darbinieka rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu. SMS apmaksas pakalpojums ir derīgs tajā tarifu zonā, kurā tas ir aktivizēts, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, izņemot V zonas teritoriju;

18.4. lietotāja karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu, par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu;

18.5. iedzīvotāja karte, kas apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.5.apakšpunkta noteikumiem un par kuru maksas autostāvvietu pilnvarotais apsaimniekotājs saņēmis samaksu.";

1.12. izteikt 20.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu norēķiniem par maksas autostāvvietas lietošanu, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu. Izbraucot no maksas autostāvvietas, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru. Ja norēķins tiek veikts, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar speciālu SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas zīmi - uzlīmi, kas uzlīmējama redzamā vietā uz transportlīdzekļa priekšējā stikla;";

1.13. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu septiņkāršā stundas tarifa apmērā par katru kalendāro dienu, kas ir maksas autostāvvietas darba diena A, B, C, R un D zonas teritorijā, un trīskāršā dienas tarifa apmērā V zonas teritorijā par katru kalendāro dienu atbilstoši šādai likmei:

21.1. 19,09 euro dienā - A zonas teritorijā;

21.2. 15,10 euro dienā - B zonas teritorijā;

21.3. 11,40 euro dienā - C zonas teritorijā;

21.4. 46,93 euro dienā - R zonas teritorijā;

21.5. 7,69 euro dienā - D zonas teritorijā;

21.6. 4,20 euro dienā - V zonas teritorijā.";

1.14. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu - tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, R un D zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei:

22.1. 13,39 euro dienā - A zonas teritorijā;

22.2. 10,54 euro dienā - B zonas teritorijā;

22.3. 7,98 euro dienā - C zonas teritorijā;

22.4. 32,71 euro dienā - R zonas teritorijā;

22.5. 5,41 euro dienā - D zonas teritorijā.";

1.15. papildināt saistošos noteikumus ar 22.1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Pēc paziņojuma par to, ka maksas autostāvvietas lietotājam jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa, saņemšanas maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības lietot paziņojumā norādīto maksas autostāvvietu paziņojumā norādītajā dienā.";

1.16. svītrot 26.2.apakšpunktā vārdus "noteikta parauga" un vārdus "saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā iekļauto paziņojuma paraugu";

1.17. svītrot pielikumu.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi" paredz aizstāt vārdu "lats" ar vārdu "euro" atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam, kā arī tiek izdarīti šādi ar pašvaldības maksas autostāvvietu Rīgas pilsētā lietošanas kārtību saistīti grozījumi:

a) noteikts, ka R zonas teritorijā (Vecrīgā) deklarētajiem iedzīvotājiem ir tiesības iedzīvotāja karti lietot visā R zonas teritorijā;

b) precizētas normas par norēķiniem, izmantojot mobilos tālruņus, - paredzētas iespējas izmantot mobilās lietotnes;

c) izslēgta norma, kas paredzēja 15 minūtes kā minimālo samaksas apjomu par maksas autostāvvietas lietošanu, aizstājot to ar nosacījumu, kas paredz minimālo maksas apjomu euro katrā no saistošajos noteikumos paredzēto zonu teritorijām (izņemot V zonas teritoriju (Vecāķus), kur paredzēta dienas maksa);

d) iekļauti nosacījumi par jaunu V zonas teritoriju Vecāķos, tajā skaitā noteikta dienas tarifa likme maksas autostāvvietas lietošanai un pēcapmaksas apmērs gadījumā, ja lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu;

e) precizēti jautājumi par mēneša abonementa, iedzīvotāja kartes un lietotāja kartes lietošanu, kā arī noteikts, ka maksājumi par mēneša abonementu, iedzīvotāja karti vai lietotāja karti ir veicami par pilnu kalendāro mēnesi, samaksu veicot līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam;

f) svītrots pielikums, ar kuru apstiprināts pēcapamaksas paziņojuma paraugs, kā arī iekļauta norma, kurā noteiktas maksas autostāvvietas lietotāja tiesības pēc pēcapmaksas paziņojuma saņemšanas lietot paziņojumā norādīto maksas autostāvvietu paziņojumā norādītajā dienā.

Kā saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdis noteikta euro ieviešanas diena.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajos vārdu "lats" ar vārdu "euro". Saistošo noteikumu piemērošanas praksē ir gūta pārliecība par nepieciešamību koriģēt un pilnveidot atsevišķas ar maksas autostāvvietu lietošanu saistītas lietas:

a) ņemot vērā, ka vasaras sezonā R zonas iedzīvotājiem bieži nav iespējams novietot transportlīdzekli tās ielas posmā, kurā atrodas viņa dzīvesvieta (piemēram, sakarā ar vasaras kafejnīcu ierīkošanu), ir iekļauta norma par iedzīvotāja kartes īpašnieka tiesībām lietot jebkuru stāvvietu R zonas teritorijā;

b) atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām nepieciešams paredzēt iespēju norēķināties ne tikai ar mobilā tālruņa īsziņu, bet arī, izmantojot internetu viedtālruņos un lietojot attiecīgo mobilo lietotni (aplikāciju);

c) ņemot vērā, ka sakarā ar latu aizstāšanu ar euro minimālā samaksa par maksas autostāvvietas lietošanas 15 minūtēm veidotu lietošanā neērtu summu, kas nav apaļa, nosacījums par minimālo autostāvvietas lietošanas laiku aizstāts ar nosacījumu par minimālo maksas apjomu katrā no saistošajos noteikumos paredzēto zonu teritorijām;

d) ņemot vērā atšķirīgo maksas autostāvvietu lietošanas praksi Vecāķos (stāvvietas parasti tiek lietotas visu dienu, lietotājam apmeklējot Vecāķu pludmali), iekļauti nosacījumi par jaunu V zonas teritoriju Vecāķos;

e) ņemot vērā praksē bieži radušās neskaidrības par norēķinu kārtību par mēneša abonementu, iedzīvotāja karti un lietotāja karti, tajā skaitā par minimālo periodu, uz kuru iegādājams mēneša abonements, iedzīvotāja karte un lietotāja karte, nepieciešams precizēt minēto dokumentu izmantošanas un norēķinu kārtību;

f) sakarā ar to, ka pēcapmaksas paziņojuma būtiskās sastāvdaļas jau ir noteiktas saistošo noteikumu 26.2.apakšpunktā un praksē rodas atsevišķas situācijas, kad nepieciešams paraugu koriģēt (piemēram, euro ieviešanas gaitā cenu paralēlās atspoguļošanas periodā paziņojumos būs jānorāda summas gan latos, gan euro), nav lietderīgi saglabāt ar ārējo normatīvo aktu apstiprinātu pēcapmaksas paziņojuma paraugu;

g) lai novērstu neskaidrības par maksas autostāvvietas lietotāja tiesībām lietot autostāvvietu gadījumā, kad ir veikta pēcapmaksa, nepieciešams iekļaut precizējošo normu, paredzot, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības lietot pēcapmaksas paziņojumā norādīto maksas autostāvvietu paziņojumā norādītajā dienā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Netiek paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek būtiski mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas, taču, izstrādājot projektu, ņemti vērā maksas autostāvvietu pilnvarotā apsaimniekotāja - Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" saņemtie maksas autostāvvietu lietotāju priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.01.2014