Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1134

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 50.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.; 2010, 174.nr.; 2012, 3.nr.; 2013, 188.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 28 889 072 lati, privātais finansējums - 28 889 073 lati.";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds (turpmāk - Kohēzijas fonds). Aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 41 105 447 euro, privātais finansējums - 41 105 447 euro.";

1.3. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Projektu iesniegumu atlasi izsludina septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai pieejamiem Kohēzijas fonda līdzfinansējuma līdzekļiem:

23.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1 920 337 lati;

23.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 306 461 lats;

23.3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 382 462 lati;

23.4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 426 604 lati;

23.5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 426 604 lati;

23.6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir vismaz 2 426 604 lati;

23.7. ja pirmajai, otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai. Ja ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek piešķirts vai netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza piektās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai, bet atlikušo piektās projektu iesniegumu atlases kārtas līdzfinansējumu novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai;

23.8. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nepiesaistīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 17 000 000 latu apmērā.";

1.4. papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Projektu iesniegumu atlasi izsludina septiņās projektu iesniegumu atlases kārtās atbilstoši attiecīgajai atlases kārtai pieejamajiem Kohēzijas fonda līdzfinansējuma līdzekļiem:

23.1 1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 732 393 euro;

23.1 2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 436 055 euro;

23.1 3. trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 389 938 euro;

23.1 4. ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 452 747 euro;

23.1 5. piektajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 452 747 euro;

23.1 6. sestajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir vismaz 3 452 746 euro;

23.1 7. ja pirmajai, otrajai un trešajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai. Ja ceturtajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums netiek piešķirts vai netiek izlietots, atlikušo līdzfinansējumu novirza piektās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai, bet atlikušo piektās projektu iesniegumu atlases kārtas līdzfinansējumu novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai;

23.1 8. septītajai projektu iesniegumu atlases kārtai novirza sestās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nepiesaistīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 24 188 821 euro apmērā.";

1.5. papildināt noteikumus ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājums

53. Šo noteikumu 3. un 23.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.";

1.6. aizstāt 2.pielikuma 7.2. un 7.3.3.apakšsadaļā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.7. aizstāt 4.pielikuma 5.punktā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro".

2. Šo noteikumu 1.2., 1.4., 1.6. un 1.7.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

31.10.2013