Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Liepājā 2013.gada 19.septembrī (prot. Nr.12, 12.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 19.1.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 1,00" ar skaitli un vārdu "1,42 euro";

1.2. aizstāt 19.2.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 1,50" ar skaitli un vārdu "2,13 euro";

1.3. aizstāt 19.3.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 3,00" ar skaitli un vārdu "4,27 euro";

1.4. aizstāt 19.4.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 4,00" ar skaitli un vārdu "5,69 euro";

1.5. aizstāt 19.5.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 5,00" ar skaitli un vārdu "7,11 euro";

1.6. aizstāt 19.6.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 8,00" ar skaitli un vārdu "11,38 euro";

1.7. aizstāt 19.7.apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli "Ls 12,00" ar skaitli un vārdu "17,07 euro";

1.8. aizstāt 44.punktā vārdus "Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes" ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes";

1.9. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.1.-1.7. un 1.9.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

 

Pielikums
Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.5

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU PARAUGI

AIZMUGURE LICENCĒM

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU AIZMUGURES DAĻA

LOMA ATSKAITE OBLIGĀTI JĀNODOD LICENCES IEGĀDES VIETĀ

 

 

Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 14.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 "Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu - Liepājas ezerā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otrā daļa un 31.pants
2. Īss projekta satura izklāsts Šā projekta mērķis ir pielāgot saistošos noteikumus euro ieviešanai, aizstājot tajā latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajiem principiem.
Veikti arī tehniski precizējumi: Valsts vides dienesta iekšējās reorganizācijas rezultātā ir likvidēta struktūrvienība - Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, tās funkcijas sadalot starp reģionālajām vides pārvaldēm un centrālo struktūrvienību. Attiecīgi ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos, izslēdzot atsauci uz neeksistējošu struktūrvienību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Domes mājas lapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

31.10.2013