Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Daugavpilī 2013.gada 10.oktobrī (prot. Nr.23 14.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
6.panta 2.punktu, 8.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 41.pantu,
Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumu Nr.767
"Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu
un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa
"
4. un 5.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību" šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.punktā saīsinājumu un skaitli "Ls 0,35" ar skaitli un vārdu "0,50 euro";

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.punktā saīsinājumu un skaitli "Ls 0,24" ar skaitli un vārdu "0,34 euro", saīsinājumu un skaitli "Ls 2,12" ar skaitli un vārdu "3,02 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 

 

Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr.27 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam pašvaldību saistošo noteikumi ir pielāgojami euro ieviešanai.
2. Īss projekta izklāsts Euro ieviešanai izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.01.2014