Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1155

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 14.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu,
20.pantu, 24.panta otro daļu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu, 29.pantu,
30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu, 33. un 34.pantu,
35.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 65., 192.nr.; 2012, 121., 197.nr.; 2013, 153.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "5000 latu" ar skaitli un vārdu "7114,36 euro";

1.2. aizstāt 9.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "1000 latu" ar skaitli un vārdu "1422,87 euro";

1.3. aizstāt 9.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.4. izteikt 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. personai ar I grupas invaliditāti - 71145 euro;

17.2. personai ar II grupas invaliditāti - 28458 euro;

17.3. personai ar III grupas invaliditāti - 7115 euro.";

1.5. aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdus "mēneša laikā" ar vārdiem "triju mēnešu laikā";

1.6. aizstāt 31.punktā skaitli un vārdu "800 latu" ar skaitli un vārdu "1138,3 euro";

1.7. aizstāt 53.punktā skaitli un vārdu "500 latiem" ar skaitli un vārdu "711,44 euro";

1.8. aizstāt 65.punktā vārdus "trīs santīmus" ar vārdiem "četrus centus";

1.9. aizstāt 88.1. un 88.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "50 000 latu" ar skaitli un vārdu "71145 euro";

1.10. aizstāt 95.punktā skaitli un vārdu "85 lati" ar skaitli un vārdu "120,94 euro";

1.11. papildināt noteikumus ar 116. un 117.punktu šādā redakcijā:

"116. Ja nelaimes gadījums noticis līdz 2013.gada 31.decembrim, šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto pabalstu izmaksā 42687 euro apmērā.

117. Šo noteikumu izpildi nodrošina iestādēm piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.";

1.12. aizstāt 6.pielikumā vārdu "(latos)" ar vārdu "(euro)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks

01.01.2014