Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1136

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 71.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Aptieka un aptiekas filiāle darbojas ekspluatācijā nodotajā ēkā, tās daļā vai telpu grupā, kas atbilst būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Vispārēja tipa aptiekā ir atsevišķa apmeklētājiem paredzēta ieeja (izeja) apmeklētāju apkalpošanas zālē un atsevišķa ieeja preču saņemšanas telpā. Apmeklētājiem paredzētā ieeja (izeja) ir aprīkota tā, lai aptiekā uzturētu zāļu uzglabāšanai atbilstošu temperatūru un pasargātu no āra gaisa infiltrācijas."

2. Izteikt 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. darbinieku tualete ar izlietni. Ieeja darbinieku tualetē no apmeklētāju apkalpošanas zāles vai zāļu izgatavošanas telpām nav pieļaujama. Aptiekā un aptiekas filiālē, kas atrodas ārstniecības iestādē un kurā neizgatavo zāles, tualetes var nebūt, ja aptiekas vai aptiekas filiāles darbiniekiem pieejama attiecīgās ārstniecības iestādes darbinieku tualete. Aptiekas filiālē, kas atrodas vienā ēkā ar valsts vai pašvaldības iestādi vai komersantam piederošu uzņēmumu, tualetes var nebūt, ja aptiekas filiāles darbiniekiem pieejama attiecīgās iestādes vai uzņēmuma darbinieku tualete."

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Aptiekas apmeklētāju apkalpošanas zāles daļas platība, kurā uzturas apmeklētāji, nav mazāka par 10 kvadrātmetriem. Aptiekas filiālē apmeklētāju apkalpošanas zāles daļas platība, kurā uzturas apmeklētāji, nav mazāka par sešiem kvadrātmetriem."

4. Izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. īpašo recepšu datu ievadīšanai atbilstoši Nacionālā veselības dienesta prasībām, ja aptieka ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu;".

5. Izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. zāļu un citu preču pieņemšanas un izsniegšanas kārtība, tai skaitā kārtība, kādā apkalpo personas ar funkcionāliem traucējumiem;".

6. Papildināt noteikumus ar 21.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8. farmācijas studentu prakses norise aptiekā, ņemot vērā, ka:

21.8.1. farmaceitam ir tiesības vadīt 1. un 2.līmeņa augstākās izglītības programmas farmācijas studentu praksi, ja farmaceita darba pieredze aptiekā ir vismaz trīs gadi;

21.8.2. farmaceita asistentam ir tiesības vadīt 1.līmeņa augstākās izglītības programmas farmācijas studentu praksi, ja farmaceita asistenta darba pieredze aptiekā ir vismaz trīs gadi."

7. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Aptiekas vadītāja apstiprinātie iekšējās darba kārtības noteikumi, amatu apraksti un šo noteikumu 21.punktā minētie priekšraksti ir saistoši aptiekas un aptiekas filiāles darbiniekiem, tie atrodas aptiekā un farmaceitiskās darbības kontroles laikā ir pieejami Veselības inspekcijas amatpersonām."

8. Izteikt 25.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.6. aptiekas un aptiekas filiāles darbinieku profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Farmaceitu biedrības atzītam tālākizglītības procesam, kā arī darbinieku apmācību, uzsākot darba tiesiskās attiecības;".

9. Papildināt noteikumus ar 25.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.7. farmācijas studentu prakses organizēšanu un kontroli, nodrošinot, ka students prakses laikā, apkalpojot klientus, nēsā piespraudi ar vārdu, uzvārdu un norādi "Farmācijas students"."

10. Papildināt III nodaļu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Licences turētājs, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu saņēmis licenci vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas līgumu" apdrošina aptiekā un aptiekas filiālē strādājošo darbinieku (kuri piedalās farmaceitiskās aprūpes sniegšanā) profesionālo civiltiesisko atbildību par iespējamo kaitējumu, kas var tikt nodarīts pacienta veselībai darbinieka darbības rezultātā. Apdrošināšanas polises minimālais atbildības limits katram darbiniekam ir 1423 euro katrā apdrošināšanas gadījumā. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas minētais licences turētājs atjauno polises minimālo atbildības limitu. Apdrošināšanas polise glabājas aptiekā un uzrādāma Veselības inspekcijas amatpersonām kontroles laikā."

11. Papildināt noteikumus ar 37.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.5. uztura bagātinātājus aptiekas apmeklētāju apkalpošanas zālē izvieto nodalīti no bezrecepšu zālēm, lai patērētājam rastos skaidrs priekšstats, ka uztura bagātinātāji nav zāles."

12. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 26.1 punktā minētais apdrošināšanas polises minimālais atbildības limits katram darbiniekam ir 1000 latu katrā apdrošināšanas gadījumā."

13. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Veselības ministre Ingrīda Circene

25.10.2013